Hilde Foks

Bezoek website

HILDE FOKS
Sieraadontwerper

Het denken in thema’s heeft de laatste jaren haar artistieke ontwikkeling beïnvloed.
Eerst waren materiaal en techniek bepalend, gaandeweg is het gekozen thema de leidraad in het creatieve proces geworden. Afhankelijk van het onderwerp kiest ze voor een materiaal en voor een techniek. Soms haakt ze met gras, om dit daarna te laten verhooien, dan borduurt ze weer op mensen haar, weeft ze met raffia, vlecht ze met roggestro en bindtouw, rijgt ze glas met nylon aan elkaar of stikt zakjes van linnen. De textiel- technieken lopen als een rode draad door haar werk.

De laatste jaren vindt er een verschuiving van toegepast naar vrij werk plaats en van klein naar steeds groter. Noemde ze zich vroeger textiel kunstenaar/sieraad ontwerper, tegenwoordig past de term beeldend kunstenaar beter.

Foto Waterlanders – glas/nylon – 2017