Algemene Ledenvergadering

De Vishal is een Vereniging van Kunstenaars. Een vereniging is een rechtsvorm waarbij de Algemene Ledenvergadering (ALV) het ‘hoogste’ besluitvormende orgaan is. De ALV gaat over De Statuten (zie hieronder), kiest de bestuursleden, stelt het Jaarverslag vast, gaat over de Visie van De Vishal etc. Kortom: als het echt belangrijk is, beslist de ALV.  De ALV komt enige malen per jaar bijeen.

Informatie:

Jaarverslagen
Jaarverslag 2021
– Jaarverslag 2020
– Jaarverslag 2019
– Jaarverslag 2018
– Jaarverslag 2017

Statuten De Vishal

Reglement ereleden

Privacystatement