Algemene Ledenvergadering

De Vishal is een Vereniging van Kunstenaars. Een vereniging is een rechtsvorm waarbij de Algemene Ledenvergadering (ALV) het ‘hoogste’ besluitvormende orgaan is. De ALV gaat over De Statuten (zie hieronder), kiest de bestuursleden, stelt het Jaarverslag vast, gaat over de Visie van De Vishal etc. Kortom: als het echt belangrijk is, beslist de ALV.  De ALV komt enige malen per jaar bijeen.

Informatie:

Jaarverslagen
– Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020

Statuten De Vishal

Reglement ereleden

Privacystatement