Verwacht

Karien Beijers

27 juli t/m 1 september 2024

Hoe verhouden de virtuele en mentale ruimte zich tot de fysieke ruimte waarin wij ons begeven? Karien Beijers maakt video performances, foto’s en installaties waarin de ontmoeting tussen mens en ruimte centraal staat.