Lid worden van De Vishal

De Vishal – ruimte voor beeldende kunst in Haarlem – is met ongeveer 150 aangesloten leden de grootste kunstenaarsvereniging van Haarlem en biedt voor alle aangesloten professioneel beeldend kunstenaars een voor Haarlem uniek podium. De Vishal neemt in de Haarlemse kunstwereld een waardevolle en vooraanstaande plaats in als het gaat om het tentoonstellen van vernieuwende en spraakmakende beeldende kunst.

Kunstenaarsvereniging De Vishal heeft een levendige sociëteitsfunctie en handelt vanuit het idee van collectiviteit, gedragen door bestuur, leden en vrijwilligers. De Vishal fungeert als netwerk en platform voor haar (actief betrokken) leden. De Vishal onderscheidt zich door haar unieke Do It Yourself-mentaliteit: alles gebeurt voor en door de kunstenaarsleden.

Lid zijn van De Vishal brengt voor jou, als kunstenaar, veel voordelen met zich mee, zoals de mogelijkheid tot exposeren in de Vishal of één van de andere Vishal-locaties, extra zichtbaarheid als kunstenaar, netwerkmogelijkheden, vrijheid tot eigen initiatief en mogelijkheden tot bijverdiensten.

SOORTEN LIDMAATSCHAP

 • Het standaard lidmaatschap is bedoeld voor professioneel beeldend kunstenaars betreffende alle disciplines binnen de beeldende kunst uit Haarlem én daarbuiten.
 • Voor studenten en recent afgestudeerde kunstenaars bestaat de mogelijkheid voor een tijdelijk lidmaatschap:
  – Studenten, gedurende de studie aan een door de overheid erkende HBO-kunstopleiding, beeldende kunst;
  – Afgestudeerden aan een door de overheid erkende HBO-kunstopleiding, beeldende kunst, aanmelding tot 2 jaar nà afstuderen;

Het standaard-lidmaatschap houdt in:

 • Ontvangst van digitale uitnodigingen;
 • Toegang tot alle previews en openingen in de Vishal en haar locaties;
 • Mogelijkheid tot het indienen van tentoonstellingsaanvragen (lidmaatschap betekent overigens niet automatisch recht op tentoonstellen in de Vishal);
 • Mogelijkheid deel te nemen aan de ledententoonstelling;
 • Mogelijkheid tot bijwonen van en stemmen in de Algemene Ledenvergadering;
 • Mogelijkheid tot een kleine financiële vergoeding in verband met het verrichten van specifieke werkzaamheden/taken voor de vereniging welke, via een oproep op de website en via de e-mail kenbaar worden gemaakt;
 • Deelname aan Visnet-talks (app-groep voor leden);
 • Deelname door middel van jurering om eventueel in aanmerking te komen voor de tweejaarlijkse Vishal-prijs (de young-career prize tot 40 jaar, de mid-career prize 41 tot 60 jaar en de oeuvre-prize vanaf 61 jaar);
 • Door middel van ballotage te worden gekozen voor het maken en produceren van het jaarlijkse vrijwilligerscadeau;

Het standaard-lidmaatschap is € 90,- op jaarbasis.


Toelating tot vereniging De Vishal voor recent afgestudeerde kunstenaars kan tot twee jaar afstuderen bij een kunstopleiding.
Daarna beëindigt het lidmaatschap voor recent afgestudeerden en kan men zich aanmelden voor het standaard-lidmaatschap.

Het lidmaatschap voor recent afgestudeerden houdt in:

 • Ontvangst van uitnodigingen;
 • Toegang tot alle previews en openingen in De Vishal en haar locaties;
 • Mogelijkheid op uitnodiging deel te nemen aan tentoonstellingen (lidmaatschap betekent overigens niet automatisch recht op tentoonstellen in de Vishal);
 • Mogelijkheid deel te nemen aan de ledententoonstelling;
 • Mogelijkheid tot bijwonen van en stemmen in de Algemene Ledenvergadering;
 • Mogelijkheid tot een kleine financiële vergoeding in verband met het verrichten van
  specifieke werkzaamheden/taken voor de vereniging, welke via een oproep op de website
  en via de e-mail kenbaar worden gemaakt;
 • Deelname aan Visnet-talks (app-groep voor leden);

Het lidmaatschap voor recent afgestudeerden is € 30,- op jaarbasis.


Toelating tot vereniging De Vishal voor het student-lidmaatschap is mogelijk tijdens het volgen van een kunstopleiding. Na afstuderen eindigt het student-lidmaatschap en kan men zich aanmelden voor het recent afgestudeerden-lidmaatschap.

Het student-lidmaatschap houdt in:

 • Ontvangst van uitnodigingen;
 • Toegang tot alle previews en openingen in De Vishal en haar locaties;
 • Mogelijkheid tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, zonder stemrecht;
 • Deelname aan Visnet-talks (app-groep voor leden).

Het student-lidmaatschap is gratis.


Spreekt dit alles je aan?

Meld je dan aan voor ballotage en word ook lid >>.
Er vindt vier keer per jaar een ballotageronde plaats. Aanmelden voor het eerstvolgende ballotagemoment kan vóór hieronder genoemde data in 2024. Aanmeldingen die na deze datum binnenkomen, blijven wachten tot de volgende ballotageronde. Uitslagen mogen binnen zes weken na de uiterlijk indieningsdata worden verwacht.

Indieningsdata 2024:

– 15 januari
– 31 maart
– 31 juli
– 31 oktober

De leden van de ballotagecommissie zijn:
Arthur Kempenaar (voorzitter), Lola Bezemer, Margot Berkman en Mirjam Hijstek