Over de vishal

De vishal is in 1769 gebouwd als overdekte vismarkt ter vervanging van een eerdere vishal uit 1603 en heeft tot aan de Tweede Wereldoorlog dienstgedaan voor de handel in vis. Na de oorlog is de de ruimte gewijzigd in een tentoonstellingsruimte voor het Frans Halsmuseum. In 1993 is het als zelfstandige kunstenaarsvereniging verdergegaan.