Grote zaal

Twee Vrienden

12 september – 11 oktober 2020

Van 12 september tot en met 11 oktober is Twee Vrienden – een biografische tentoonstelling te zien in de Vishal. De expositie toont het verhaal van de kunstenaars Herman Geerdink en Jeffrey Zylstra. De tentoonstelling laat het belang van deze kunstenaars zien als representanten van hun tijd en maakt duidelijk dat hun werk nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.

In 2016 werd bij De Vishal te Haarlem een bijzonder tentoonstellingsvoorstel ingediend. Daarin werd aandacht gevraagd voor het niet eerder vertelde verhaal van de twee te vroeg gestorven kunstenaars Herman Geerdink (1951 – 2005) en Jeffrey Zylstra (1959 – 2015 ), ieder met een opmerkelijk en eigenzinnig oeuvre. Hierop werd de Werkgroep Twee Vrienden ingesteld, die bestond uit Erik de Bree, Stefan Kasper, Roni Klinkhamer en Ronald Ruseler. De werkgroep stelde vervolgens Twee Vrienden – een biografische tentoonstelling samen.

Kunstenaars
Herman Geerdink positioneerde zich prominent in de kunstwereld, terwijl Jeffrey Zylstra de openbaarheid schuwde. Hun leven en manier van werken was feitelijk tegenovergesteld, maar op het persoonlijke vlak bleven zij dicht bij elkaar, omdat hun artistieke verwantschap de basis voor de vriendschap was. Zij waren niet alleen twee vrienden: ze waren tijdgenoten, reisgenoten en soms geliefden.
Haarlem was de uitvalsbasis voor hun kunstenaarschap. Geerdink kon zijn werk landelijk en internationaal exposeren in gerenommeerde galeries en kunstinitiatieven. Hij was in staat om van zijn werk te leven, hoe eenvoudig zijn bestaansmiddelen ook waren. Zylstra bevond zich in de periferie van wat een algemeen geaccepteerd bestaan genoemd wordt. Hoe getalenteerd hij ook was, voor hem was het leven te gecompliceerd om als kunstenaar actief naar buiten te treden. Wat de twee kunstenaars bond was hun onvoorwaardelijke houding om kunst te maken. Geerdink als actieve participant en Zylstra als zelfkanter met een afkeer van de respectabele kunstwereld.

Project
Het project Twee Vrienden toont het belang aan van beide kunstenaars als representanten van hun tijd. Hun werk heeft nog niets aan actualiteit ingeboet en kan voor nieuwe generaties jonge kunstenaars een bron van inspiratie vormen voor compromisloos kunstenaarschap, mentaliteit en soevereine kwaliteit. Dit tot nu toe niet eerder vertelde verhaal doet recht aan kunst, die blijvend een plaats verdient in het collectieve geheugen.

Samenstelling tentoonstelling
De tentoonstelling is samengesteld door Stefan Kasper en Erik de Bree van het kunstenaarscollectief Horizonverticaal. Bij deze tentoonstelling verschijnt de publicatie Twee Vrienden – een biografische tentoonstelling.Vormgegeven en samengesteld door Margreet Bouman. Marcella Kuiper maakte de film over de bijzondere vriendschap tussen de twee vrienden Herman Geerdink en Jeffrey Zylstyra (duur 28 minuten). De film maakt deel uit van de tentoonstelling.