Grote zaal

The Wandering Eye

22 april t/m 28 mei 2023

Opening: vrijdag 21 april om 17.00 uur met een boekpresentatie en aansluitend een openingswoord door Joke J. Hermsen.

The Wandering Eye is een uitnodiging voor zwervend kijken en ‘dwaaldenken’. Gedachten kunnen gaan meanderen zoals dat soms gebeurt wanneer we buiten lopen zonder vooropgezet plan. De tentoonstelling is een samenspel tussen de Vishal ‘als landschap voor de bezoeker’ -met de pilaren als bomen en de witte wand aan het eind van de zaal als een klif die oprijst uit zee- en de ruimtelijke ervaringen die het werk van de deelnemers weet op te roepen. Zo gaat de monumentale tekening van Marjolijn van den Assem van de muur over op de vloer, ‘stroomt’ tussen de pilaren door de zaal in, en hebben de ‘krijtrots-woord’-tekeningen van Simon Benson een plek gekregen op de witte ‘klif-wand’.

Ook boeken zijn reizen op papier. Landschappen die we open kunnen slaan, kunnen betreden en bij ons kunnen dragen. Ter gelegenheid van de expositie verschijnt een bijzondere boekuitgave: The Wandering Eye. Het boek toont in foto’s en citaten de tocht die kunstenaars in hun atelier afleggen.

De deelnemers

In zijn recente werk perforeert Mark Kramer oude atlassen en landkaarten. Met het perforeren verdwijnen en verschijnen lagen, kantelt je blik en worden de perforaties reusachtige kraters.

Marjolijn van den Assem verhoudt zich in haar werk al ruim 40 jaar tot Friedrich Nietzsche. Ze reist naar plekken die hij in zijn brieven beschrijft, (be)tekent vellen met herinneringen aan de denkbeeldige en werkelijke zoektocht en vecht zich – met inkt, stanleymes en schaar – de taal in.

In de potloodtekeningen van Simon Benson vloeien tekstfragmenten en landschap samen. De krijtrotsen van Dover vormen de plek voor bespiegelingen over herinnering, tijd, aankomst en vertrek. Gedachten die in schreefloze blokletters hun houvast zoeken bij de kliffen.

‘Into the Woods’ is de titel van de almaar groeiende en meanderende serie van Kim Streur waarin tekeningen worden samengevoegd met vegetatiedrukken. De bladdrukken geven letterlijk plek aan de tekeningen. Maar zoom uit, en het perspectief kantelt: bladnerven worden doorsnijdingen, worden paden dieper het landschap in.

In het werk van Marcel Reijerman leiden personages als De Houthakker of De Vormenleraar je rond door de tekeningen. Ze geven uitdrukking aan de grilligheid van het scheppen. “Tekenen is vooral een proces. Dat gaat gepaard met kiezen, scherpzinnigheid en precisie, maar ook met serendipiteit, droom en rede.” vertelt Marcel Reijerman in het voorwoord van zijn boek Overal wel wat in zien.

Joke J. Hermsen is auteur en filosoof. In haar boeken Stil de tijd en Kairos, neemt zij verschijnselen als tijd, rust, en aandacht onder de loep In Verlangen naar de verte dat zij voor de bij de tentoonstelling horende publicatie schreef en een plek krijgt in het hart van de tentoonstelling, heeft zij de thematiek van het landschap op literair-filosofische wijze vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Waar zijn we thuis? En waarom willen we steeds opnieuw vertrekken?

The Wandering Eye
De titel van de expositie verwijst niet alleen naar de blik van de deelnemers, maar ook naar het zwervende oog van de bezoeker aan De Vishal. Langzaam rondlopen in deze semi-openbare ruimte, de lijnen in de tekeningen volgen, de woorden lezen – dat alles maakt de bezoeker tot de zevende deelnemer aan de tentoonstelling.

zondag 21 mei om 15.00 uur
Kunstenaarsgesprek: Marjolijn van den Assem, Marcel Reijerman, Kim Streur
Gespreksleider: Luuk Heezen (Kunst is Lang – Mister Motley)

Bijlage: Uitnodiging The Wandering Eye