Kleine zaal

Peet Verrijn Stuart

14 augustus – 19 september 2021

‘For all we know 3’

….Verrijn Stuart beperkt zich niet tot driedimensionale beelden. Haar digitale prints – ontstaan met camera, scanner en computer – geven een vervreemdend beeld van licht en plaats. Ze roepen vragen op: waarom de keuze voor dit moment? Foto’s worden een metafoor voor de ervaring van het zich bevinden in, zich bewegen door een ruimte. In haar schetsen en tekenin­gen lijken de potloodlijnen het wit van het papier nauwelijks aan te tasten. Hier ligt de asso­ciatie met haar sculpturen als ruimtelijke tekeningen voor de hand.

Ze roepen bij de bezoeker een sterke zintuiglijke ervaring op. Met doordachte concepten geeft Verrijn Stuart vorm en inhoud aan concrete beelden. Het mondt uit in een krachtig, soms poëtisch spel van materie in relatie met ruimte, licht en tijd. Ze zoekt de schoonheid van dat moment.

uit: Het schone moment, Sonja Overbeeke

www.peetverrijnstuart.nl