Grote zaal

Nobody on the Road

Dit is de eerste keer dat Eli Content (Vevey, 1943) en Merijn Bolink (Amsterdam, 1967) samen een tentoonstelling maken. De tentoonstelling is gecureerd door Annelien Kers.

‘Dit antwoordapparaat wordt nooit afgeluisterd, zelfs niet in het hiernamaals.’

Eli Content
De grote schilderingen van Eli Content in De Vishal gaan over de schepping. Het verhaal over de schepping van het Hebreeuwse alfabet heeft Content altijd gefascineerd. De letters en de vormen heeft hij al heel lang in zijn werk gebruikt. Hij verwijst naar Shiviti’s en Misrachborden; borden die men ophangt om te wijzen waar het oosten ligt zodat men de gebeden kan uitspreken. Deze borden zijn meestal vormgegeven door amateur schilders in de stijl die volkskunst genoemd zou kunnen worden. De schilderingen die in De Vishal te zien zijn,  tonen een mengsel van al deze zaken en zijn een ode aan de schepping en de zin ‘In het begin schiep god de hemel en de aarde’.

Merijn Bolink
Bolink zijn werk heeft kunstmatige intelligentie als onderwerp. In dat domein schuilt een geheimzinnige kracht die een nieuwe genesis lijkt aan te kondigen. Dat er bewustzijn kan ontstaan binnen het door ons geschapen massale netwerk van computers is allang geen speculatie meer, het is alleen nog de vraag hoe lang duurt. Dat we in een tijd leven waarin dat gebeurt is uniek, fascinerend en waarschijnlijk zeer bedreigend voor ons idee over onze plek als mens in de natuur.

De samenwerking is gebaseerd op vriendschap en liefde voor elkaars werk: Eli is geïnspireerd door een pre-genesis verhaal dat vertelt dat er eerst letters en taal werden geschapen om vervolgens de wereld en het leven te kunnen creëren. Bolink ziet een parallel met kunstmatige intelligentie: in de jaren 50 besefte Alan Turing dat de binaire taal met uitsluitend de tekens 0 en 1 zou leiden tot een steeds intelligenter systeem dat op een zeker moment autonoom zal worden.

Nobody on the Road is te zien tot en met 11 februari 2018.