Grote zaal

Jeanne Oosting Prijzen 2019

8 juni – 7 juli 2019

De Jeanne Oosting Prijzen 2019 zijn toegekend aan beeldend kunstenaars Hannah van Bart en Jacco Olivier. De jury, bestaande uit collega-kunstenaars Tim Ayres, Maaike Schoorel en Lieven Hendriks, koos voor Van Bart en Olivier op grond van eigenheid, zeggingskracht en constante kwaliteit binnen hun oeuvre. De jury is onder de indruk van de positie die met hun werk nationaal en internationaal wordt ingenomen. De officiële prijsuitreiking en presentatie van het juryrapport vinden plaats tijdens de opening van de tentoonstelling op vrijdag 7 juni om 17.00 uur. Het werk van beide laureaten is tot met 7 juli te zien in De Vishal in Haarlem.

 

Hannah van Bart
Hannah van Bart (1963) ontvangt de prijs voor haar rijke, indringende en complexe schilderijen van denkbeeldige karakters en atmosferische landschappen. Het tekenachtige handschrift is herkenbaar en het kleurgebruik terughoudend. Van Barts werk is vitaal en verhoudt zich op een authentieke manier tot de traditie van de schilderkunst.

Hoewel de situaties en de personages die Van Bart schildert fictief zijn, is er altijd sprake van een grote herkenbaarheid. Alsof ze voortkomen uit een collectief geheugen. Het proces van het schilderen bepaalt uiteindelijk de voorstelling; gaandeweg ontstaat er een beeld waar de anekdote uit is weg geschilderd en resteert een stoffelijkheid en een intensiteit die volledig zelfstandig is.

 

Jacco Olivier
Jacco Olivier (1972) ontvangt de Jeanne Oostingprijs voor de prachtige, stille melancholische werken waarmee hijeen uitzonderlijke positie inneemt in het landschap van de schilderkunst. Olivier schildert met licht. De videowerken zijn animaties van losstaande, geschilderde voorstellingen, die een associatief verhaal vertellen over specifiek schilderkunstige thema’s zoals landschappen, onderwaterwerelden en baders.

Deze thematiek lijkt organisch tot stand te komen zonder een vooropgezette narratief, waardoor de werken hun eigen ontstaansgeschiedenis vertellen. Het immateriële van de projectie sluit volledig aan bij de transparantie en bij de gelaagdheid van de schildering. Hierdoor wordt de ervaring van het kijken naar een schilderij uitvergroot en komt de dynamiek van het proces centraal te staan.

 

Jeanne Oosting Prijs
De prijs is een stimulans voor kunstenaars die figuratie betrekken in hun werk. Hannah van Bart en Jacco Olivier ontvangen elk een geldbedrag van € 7.500 en een bronzen legpenning. De Jeanne Oosting Prijs is een jaarlijkse prijs die beeldend kunstenaar Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) uit haar persoonlijke middelen in 1970 heeft ingesteld. Met haar overlijden is bij testamentaire beschikking de Jeanne Oosting Stichting opgericht, die de prijstoekenning voortzet. De Jeanne Oosting Prijs is een dubbele oeuvreprijs die telkens wordt uitgereikt aan twee kunstenaars die werken met verschillende technieken. Uniek aan de prijs is dat de jury enkel uit collega-kunstenaars bestaat.