Grote zaal

Frankenstein

In 1818 werd het boek Frankenstein voor het eerst gepubliceerd door de toenmalig achttienjarige schrijfster Mary Shelley. Het fantasie- en griezelverhaal stond in de traditie van de gothic novel, een populair genre in de 19e eeuw. Voor ons is het boek actueel geworden, omdat het in de basis een onderwerp beschrijft, dat op dit moment in alle hevigheid besproken wordt.

De kern van het gedachte-experiment van Mary Shelley is dat leven zonder geschiedenis of achtergrond leidt tot een catastrofe. Als het geweten niet tot wasdom komt ontstaat er door morele leegte een amoreel wangedrocht. Frankenstein is een boek dat het verlangen naar liefde en genegenheid beschrijft en vervolgens onbeheersbaar uitloopt op haat, moord en doodslag. De creatie van het kunstmatige wezen van Victor Frankenstein is in onze tijd geen fantasie meer, maar een veelbesproken werkelijkheid geworden.

In hoeverre de natuur zich laat manipuleren is heden ten dage een reële vraagstelling geworden. Door ontwikkelingen op het gebied van genetische technologie, kunstmatige intelligentie, robotisering, ongebreideld dataverkeer en algoritmes zijn er parallel aan onze levens  krachten ontstaan, die ons verregaand zijn gaan beheersen.  De kunstenaars die deel uit maken van de tentoonstelling Frankenstein mengen zich in een discussie die Mary Shelley met haar visionaire boek tweehonderd jaar geleden is gestart.

Met werk van Nathaniel Mellors, Jonas Ohlsson, Koen Vanmechelen, Mette Sterre en Saskia Burggraaf.

Frankenstein is de laatste tentoonstelling van Annelien Kers en is te zien van 28 april tot en met 27 mei 2018.