Educatie

Het educatieprogramma ‘Ontdek De Vishal’ daagt kinderen uit het basis- of voortgezet onderwijs uit, zet ze aan het denken en moedigt ze aan de mouwen op te stropen en zelf aan de slag te gaan. Leerlingen krijgen de gelegenheid kennis te maken met kunst, de kunstenaar en de manier waarop kunst wordt gemaakt. En natuurlijk gaan ze zelf aan het werk: tekenen, schilderen, beelden maken, fotograferen of andere technieken worden gebruikt om zelf iets uit te drukken en gestalte te geven. Een ervaren workshopdocent begeleidt de leerlingen.

Aanbod primair onderwijs
Aanbod voortgezet onderwijs

Voor scholen die zich al hebben aangemeld voor het educatieprogramma in de Vishal:
NAAR DE EDUCATIEKIT PRIMAIR ONDERWIJS
NAAR DE EDUCATIEKIT VOORTGEZET ONDERWIJS