Grote zaal

Die Wahlverwandtschaften

19 oktober – 3 november 2019

De titel van Goethes beroemde roman Die Wahlverwandtschaften is ontleend aan een chemische reactie waarbij bepaalde stoffen zijn geneigd onder specifieke omstandigheden een verbinding met elkaar aan te gaan. In deze Vishal ledententoonstelling hebben de kunstenaars zelf onderling naar een affiniteit met andere leden gezocht. Hieruit zijn groepjes van drie kunstenaars ontstaan.

Waar zitten overeenkomsten? In de inhoud, qua vorm, mentaliteit, werkwijze in techniek? Een statement bij iedere combinatie duidt de verwantschap. Alle combinaties bijeen gaan als het ware een chemische kettingreactie vormen.
De verwantschap kan meerdere aspecten hebben: qua vorm, inhoud, werkwijze, techniek of mentaliteit. Een ingelijst statement op A4 formaat bij iedere combinatie duidt de samenhang.

In deze opzet kan de beschouwer zelf op zoek gaan naar de overeenkomsten en zal langer bij de afzonderlijke werken stilstaan, wat de tentoonstelling een meerwaarde geeft.