Grote zaal

De Kunst van het verzamelen

6 januari tot en met 10 februari 2013
Collectioneur Sjoerd Buisman toont deel eigen verzameling in de Vishal
. Het geeft zeker stof tot nadenken. Als een kunstenaar een expositie houdt, betreft het doorgaans werk uit zijn eigen oeuvre. De Haarlemse conceptueel kunstenaar en beeldhouwer Sjoerd Buisman (Gorinchem, 1948) gaat voor de verandering voor zijn expositie in de Vishal als gastconservator een keer uit van een andere invalshoek. Zijn in de loop der tijd opgebouwde collectie van collega-kunstenaars uit binnen- en buitenland vormt ditmaal het uitgangspunt van wat hij zijn publiek voorschotelt. Met liefde voor de kunst heeft hij als beeldend kunstenaar vrijwel zijn hele leven werk van anderen verzameld. Die passie en hobby zijn uitgegroeid tot een unieke collectie, die zeker een mooie weerklank geeft van de hedendaagse kunst tussen 1965 en nu. Een deel van zijn verzameling omvat overigens ook werk van ver daarvoor. ‘De kunst van het verzamelen — Keuze uit de kunstcollectie van Sjoerd Buisman’ biedt dus niet alleen een creatief tijdsbeeld, maar ook een uiterst individuele impressie van iemand die op persoonlijke basis met zijn culturele bezitsdrang blijk geeft van een allerindividueelste kijk op de wereld om hem heen.

De kunst van het verzamelen (werken uit de verzameling van Sjoerd Buisman)
Kunstenaars: Armando, Fred Benjamins, John Blake, Mari Boeyen, Machiel Botman, Fons Brasser, Denis Brihat, Johan Claassen, Wessel Couzijn, Mathilde Cuijpers, Norman Dilworth, Pieter Engels, André Eysackers, Rob van Koningsbruggen, Corrie Swaak, Krijn Griezen, Jacques Lartigue, Carlijn Mens, Emil van Moerkerken, Jan van Munster, Jan Polak, Man Ray, Cornelius Rogge, Schoonhoven, Wladimir Skoda, Kees Visser, Gilberto Zorio.