Gezocht bestuurslid/secretaris

GEZOCHT EEN BESTUURSLID/SECRETARIS

Ter vervanging van de huidige secretaris zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid/secretaris die medio mei zou kunnen beginnen. Je bent verantwoordelijk voor het efficiënt organiseren en documenteren van vergaderingen, notuleren van besluiten, het beheren van de agenda en de daarbij behorende correspondentie. Het is fijn als je mogelijk over een zekere ervaring beschikt in het bestuurswerk en de daarbij behorende administratieve taken. De fysieke vergaderingen vinden meestal om de zes weken plaats in De Vishal.

Kerntaken van de bestuurssecretaris:

– voorbereiden/begeleiden van de bestuursvergaderingen en ledenvergadering(en);
– bewaken van actiepunten;
– toezien op het naleven van gemaakte afspraken;
– KVK- en UBO-inschrijvingen invoeren en muteren (incidenteel);
– uitvoering geven aan berichten/vragen in de mailbox en WhatsApp van het bestuur;
– maken van teksten voor vacatures bestuur/commissieleden en coördinatoren;
– beheren van het rooster van aftreden voor bestuur-, commissieleden en coördinatoren;
– naar aanleiding van de adviezen van de ballotagecommissie aan het bestuur het maken van de toekenning c.q. afwijzingsbrieven en de bijbehorende correspondentie;
– in samenspraak met de zakelijk coördinator het up-to-date houden van de website.

Wat vragen we:

– (minimaal een) hbo-opleiding;
– goede beheersing van de Nederlandse taal en schrijfvaardigheid;
– vaardigheden om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
– flexibel, oplossingsgericht, nauwkeurig en dienstverlenend ingesteld;
– goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
– liefst woonachtig in of nabij Haarlem.

De zittende bestuursleden bepalen welk nieuw bestuurslid/secretaris wordt voorgesteld voor benoeming in de Algemene Ledenvergadering. Bestuursleden ontvangen een bescheiden vrijwilligersvergoeding.

Ben je geïnteresseerd, of weet je een geschikt iemand die deze functie ambieert, stuur dan een korte motivatie en cv vóór 3 april 2024 aan de voorzitter van het bestuur: loesvcampen@gmail.com

7 juli 2024

Ledententoonstelling

Ledententoonstelling 2024 19 oktober – 24 november Het thema van de ledententoonstelling van 2024 is CHAOS + o r d e – n i n g in aansluiting bij ‘verwarring’, het thema van de Kunstlijn van dit jaar. Chaos en schepping Het Leitmotief van de tentoonstelling is dit jaar de 17e eeuwse gravure van de […]
7 juli 2024

Nieuwe leden

Nieuwe leden van De Vishal: Boyan Montero Kenneth Beeker  
28 juni 2024

i.m. Michel van Overbeeke

Ons bereikte het verdrietige bericht van het overlijden van beeldend kunstenaar Michel van Overbeeke. Van Overbeeke (Den Haag 1942) was niet alleen graficus, tekenaar en schilder maar maakte ook monumentale werken, zoals de glazen kroonluchters in het provinciehuis Paviljoen Welgelegen en het glas-in-lood venster in het noordtransept van de Grote of St. Bavokerk. Niet door […]