Gezocht bestuurslid/secretaris

GEZOCHT EEN BESTUURSLID/SECRETARIS

Ter vervanging van de huidige secretaris zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid/secretaris die medio mei zou kunnen beginnen. Je bent verantwoordelijk voor het efficiënt organiseren en documenteren van vergaderingen, notuleren van besluiten, het beheren van de agenda en de daarbij behorende correspondentie. Het is fijn als je mogelijk over een zekere ervaring beschikt in het bestuurswerk en de daarbij behorende administratieve taken. De fysieke vergaderingen vinden meestal om de zes weken plaats in De Vishal.

Kerntaken van de bestuurssecretaris:

– voorbereiden/begeleiden van de bestuursvergaderingen en ledenvergadering(en);
– bewaken van actiepunten;
– toezien op het naleven van gemaakte afspraken;
– KVK- en UBO-inschrijvingen invoeren en muteren (incidenteel);
– uitvoering geven aan berichten/vragen in de mailbox en WhatsApp van het bestuur;
– maken van teksten voor vacatures bestuur/commissieleden en coördinatoren;
– beheren van het rooster van aftreden voor bestuur-, commissieleden en coördinatoren;
– naar aanleiding van de adviezen van de ballotagecommissie aan het bestuur het maken van de toekenning c.q. afwijzingsbrieven en de bijbehorende correspondentie;
– in samenspraak met de zakelijk coördinator het up-to-date houden van de website.

Wat vragen we:

– (minimaal een) hbo-opleiding;
– goede beheersing van de Nederlandse taal en schrijfvaardigheid;
– vaardigheden om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
– flexibel, oplossingsgericht, nauwkeurig en dienstverlenend ingesteld;
– goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
– liefst woonachtig in of nabij Haarlem.

De zittende bestuursleden bepalen welk nieuw bestuurslid/secretaris wordt voorgesteld voor benoeming in de Algemene Ledenvergadering. Bestuursleden ontvangen een bescheiden vrijwilligersvergoeding.

Ben je geïnteresseerd, of weet je een geschikt iemand die deze functie ambieert, stuur dan een korte motivatie en cv vóór 3 april 2024 aan de voorzitter van het bestuur: loesvcampen@gmail.com

4 april 2024

Jan Zumbrinkprijs 2024

Sinds 2011 is de Vishal Kunstprijs een feit. Verschillende sponsoren maakten deze prijs mogelijk. Met groot plezier kunnen wij een nieuwe sponsor en naamgever aankondigen: vanaf heden wordt de Vishal Kunstprijs omgedoopt tot de Vishal-Zumbrinkprijs! De prijs wordt nieuw leven ingeblazen door Lieve Hanssen, de weduwe van kunsthistoricus, docent en journalist Jan Zumbrink. Zij is […]
4 april 2024

Wild tekenen!

Wild Tekenen in de Vishal april – juni 2024 Vanaf 23 april 2024 organiseert De Vishal weer een nieuwe reeks tekensessies onder de bezielde leiding van Arthur Kempenaar en Peter Stufkens. Data: 23, 30 april 7, 14, 21, 28 mei 4, 11, 18, 25 juni Compositie, brutaliteit, en eigenheid staan centraal, maar ook plezier en […]
27 maart 2024

Nieuwe leden

Nieuwe leden van De Vishal: Marja van Putten Lotus Rosalina Hebbing Wilma Laarakker Judith Vossen