Belangrijke mededelingen

ALGEMENE LEDENVERGADERING
13 mei 2024

Op maandag 13 mei a.s. vindt de volgende Algemene Ledenvergadering plaats. Zet de datum alvast in je agenda.
De agenda en bijlagen volgen per email op een later tijdstip.


Herhaalde oproep: vacature nieuw bestuurslid

Beste leden,

Onze kunstenaarsvereniging heeft zich door de jaren heen ontwikkeld dankzij de toewijding en inzet van onze leden. Om onze gemeenschap verder te versterken, zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid om deel uit te maken van ons team.

Als bestuurslid speel je een essentiële rol bij het vormgeven van de toekomst van onze vereniging. We zijn op zoek naar een individu met liefde voor kunst, een visie voor de groei van onze gemeenschap en het vermogen om samen te werken met diverse talenten.

Verantwoordelijkheden:
deelnemen aan bestuursvergaderingen;
actief bijdragen aan het ontwikkelen van beleid en strategieën voor de vereniging;
samenwerken met andere bestuursleden om evenementen en activiteiten te organiseren;
bijdragen aan de communicatie met leden en het bevorderen van een positieve en inclusieve sfeer.

Kwalificaties:
lid zijn van De Vishal;
enthousiasme en betrokkenheid bij kunst en cultuur;
communicatieve en samenwerkingsvaardigheden;
bereidheid om zich in te zetten voor de missie en visie van de vereniging;

Als je geïnteresseerd bent om deel uit te maken van het bestuur en een positieve impact wilt hebben op De Vishal, stuur dan een e-mail vóór 25 maart naar Loes van Campen loesvcampen@gmail.com met een korte motivatie en een CV.

De zittende bestuursleden bepalen welk nieuw bestuurslid wordt voorgesteld voor benoeming in de Algemene Ledenvergadering.


GEZOCHT: EEN VISHAL-LID EN EEN EXTERN LID VOOR DE BALLOTAGECOMMISSIE

De ballotagecommissie van De Vishal is op zoek – ter vervanging van twee leden – naar een nieuw Vishal-lid en een extern lid, ter vervanging van Margot Berkman en Mirjam Hijstek. Weet je voor een extern lid een geschikt iemand van buiten De Vishal, die deze functie ambieert, geef dan naam en een korte CV door aan de voorzitter: loesvcampen@gmail.com

Profiel van een ballotagecommissielid: het vermogen om onbevooroordeeld het werk van aanvragers voor het lidmaatschap te bezien en zich een mening te vormen over de artistieke kwaliteit. Verder wordt men geacht op de hoogte te zijn van de diverse disciplines binnen de beeldende kunst.

De sluitingsdatum is 25 maart 2024. Na die datum worden alle namen doorgestuurd naar de voorzitter van de ballotagecommissie. De zittende leden bepalen uiteindelijk welke nieuwe commissieleden worden voorgesteld voor benoeming in de Algemene Ledenvergadering.

7 juli 2024

Ledententoonstelling

Ledententoonstelling 2024 19 oktober – 24 november Het thema van de ledententoonstelling van 2024 is CHAOS + o r d e – n i n g in aansluiting bij ‘verwarring’, het thema van de Kunstlijn van dit jaar. Chaos en schepping Het Leitmotief van de tentoonstelling is dit jaar de 17e eeuwse gravure van de […]
7 juli 2024

Nieuwe leden

Nieuwe leden van De Vishal: Boyan Montero Kenneth Beeker  
28 juni 2024

i.m. Michel van Overbeeke

Ons bereikte het verdrietige bericht van het overlijden van beeldend kunstenaar Michel van Overbeeke. Van Overbeeke (Den Haag 1942) was niet alleen graficus, tekenaar en schilder maar maakte ook monumentale werken, zoals de glazen kroonluchters in het provinciehuis Paviljoen Welgelegen en het glas-in-lood venster in het noordtransept van de Grote of St. Bavokerk. Niet door […]