Peet Verrijn Stuart

Bezoek website

PEET VERRIJN STUART
Beeldhouwen en fotografie

Verrijn Stuart (Heemstede, 1956) formuleert haar gedachten zorgvuldig. Als kunstenaar van deze tijd stelt ze zich eclectisch op. Ze stelt zich vragen over de functie en betekenis van kunst. Haar aandacht gaat uit naar het definiëren van binnenruimten. In haar werk staat de wisselwerking tussen beeld en ruimte centraal. Ruimte, licht en beweging spelen hierbij een belangrijke rol. Ze typeert haar werk wel eens als ‘filmisch’. Bij het ontwerpen houdt ze rekening met de – innerlijke en uiterlijke – plaats waar het beeld moet komen. Zowel de architectonische ruimte waar ze exposeert als de dynamische ruimte van de geest geven betekenis. Het werkelijke moment in de geschiedenis van het beeld, zegt ze, wordt bepaald door de plaats van het beeld in relatie met de ruimte en de andere beelden.

Verrijn Stuart beperkt zich niet tot driedimensionale beelden. Haar digitale prints – ontstaan met camera, scanner en computer – geven een vervreemdend beeld van licht en plaats. Ze roepen vragen op: waarom de keuze voor dit moment? Foto’s worden een metafoor voor de ervaring van het zich bevinden in, zich bewegen door een ruimte. In haar schetsen en tekenin­gen lijken de potloodlijnen het wit van het papier nauwelijks aan te tasten. Hier ligt de asso­ciatie met haar sculpturen als ruimtelijke tekeningen voor de hand.

Elementaire vormen, sobere materialen en heldere structuren ontlenen hun betekenis aan bepaling in de ruimte. In een expositie gaan de autonome beelden een nieuwe relatie aan, zowel met elkaar als met de ruimte. Ze roepen bij de bezoeker een sterke zintuiglijke ervaring op. Met doordachte concepten geeft Verrijn Stuart vorm en inhoud aan concrete beelden. Het mondt uit in een krachtig, soms poëtisch spel van materie in relatie met ruimte, licht en tijd. Ze zoekt de schoonheid van dat moment.