Grote zaal

Continuüm

Tot en met 24 maart is de tentoonstelling ‘Continuüm’ te zien in de Vishal. Deze groepsexpositie is een ononderbroken spel van licht, schaduw, reflectie en geluid. Zes kunstenaars tonen door middel van video’s, computeranimaties en tekeningen hun verbeelding.

In het algemeen is een continuüm een verzameling van alle mogelijkheden of waarden zonder onderbrekingen. Licht, duisternis, verstilling, beweging en groei spelen een rol in het werk van de exposerende kunstenaars. Curator Marcella Kuiper heeft in de Vishal een labyrintische ruimte gecreëerd waarin de werken een plek hebben gevonden. Zelf heeft zij een installatie gemaakt waarbij het licht weerkaatst wordt op een spiegeldoolhof. Zo ontstaat er een samenspel van licht en schaduw.

De films van Jef Bosman hebben oosterse karakters als uitgangspunt. In zijn ‘Unreadables’ laat hij deze karakters, geschilderd met vetten en pigment op doek, vervloeien tot allerlei fantasievormen.

Inge Reisberman is opgeleid als schilder, maar ze werkt momenteel vooral met video en fotografische technieken. Licht, duisternis en zwaartekracht zijn belangrijke elementen in haar videowerken.

De animaties, prints en sculpturen die Eelco Brand construeert komen virtueel en met de hand gemaakt op de computer tot stand. Hij maakt geen gebruik van fotografisch materiaal of gescande beelden. Zijn lichtkasten worden bewegende schilderijen.

In het werk van Anneke Walvoort speelt de thematiek van aan- en afwezigheid een centrale rol. Zoals in ‘Curtainshot’, een serie tekeningen met een voorgeschiedenis, ze zijn geïnspireerd op gevonden foto’s uit het gebouw waarin zij opgroeide. Tijdlagen versmelten met elkaar, herinneringen en associaties worden daarin geabsorbeerd.

Federico Murgia neemt deel met het werk ‘Sound hole X R.G.B.’, wat bestaat uit een platform met een gat in het midden waar men op kan staan. Daarbinnen is een luidspreker zichtbaar, die de vibratie van een enkelvoudige frequentie voortplant. Door deze toon worden polystyreenballen naar boven geblazen, die kleur krijgen door stroboscopisch R.G.B licht.