What’s in it for me?

Het bestuur, de coördinatoren en vrijwilligers verzetten bergen om de Vishal zes dagen per week gratis open te stellen voor publiek. En om kunstenaarsvereniging De Vishal een professioneel platform te laten zijn voor haar kunstenaarsleden en de hedendaagse kunst in het hart van Haarlem. We maken graag inzichtelijk wat er allemaal achter de schermen in en rond De Vishal gebeurt. En wat lid zijn van De Vishal met zich meebrengt voor haar leden.

Wat levert lid zijn van De Vishal je op?

  • Expositiemogelijkheden en daarbij behorende verkoopmogelijkheden middels het indienen van een tentoonstellingsvoorstel, deelname aan ledententoonstellingen, uitnodiging voor exposeren op locatie (Vishal In de Philharmonie (VIP), Kunst op Kantoor, Castellvm Aqvae) of op uitnodiging door collegae via het Vishal-netwerk
  • Netwerkmogelijkheden: jaarlijks tien previews en openingen van tentoonstellingen in de Vishal, openingen bij Castellvm Aqvae en VIP, het onlangs geïntroduceerde VISnet én op regelmatige basis andere culturele activiteiten en evenementen in de Vishal. Hiermee biedt De Vishal veel mogelijkheden tot contact met andere kunstenaars, kunstliefhebbers, potentiële kopers / ondersteuners en kennisuitwisseling
  • Mogelijkheid tot bijverdiensten: het bestuur en de coördinatoren proberen zoveel mogelijk leden in te schakelen voor werkzaamheden ter ondersteuning van de activiteiten en het imago van De Vishal
  • Zichtbaarheid als kunstenaar via website, social media en Vismail
  • Extra zichtbaarheid van tentoongestelde kunst bij aantrekkelijke doelgroepen tijdens sponsorbijeenkomsten en verhuur van de Vishal aan derden,  bijvoorbeeld bij vergaderingen van het Haarlems Juridisch Gezelschap, lunch van Raad van Commissarissen BNG Bank of Tata Steel Chess Tournament
  • Vele mogelijkheden tot initiatieven van leden voor bijvoorbeeld workshops, lezingen, kunstbeschouwingen, discussieavonden, poëzie-of literatuuravonden, etc. Welk idee breng jij tot leven?
  • Samenwerking met andere culturele instellingen, zoals de Philharmonie, Bavo, Museum Het Dolhuys, Teyler’s Museum, De Hallen, 37PK, Nieuwe Vide, zusterverenigingen in Bergen, Hoorn, Den Helder, Diepenheim, Sculpture Network, waardoor uitwisselingen binnen handbereik zijn
  • Extra activiteiten: jaarlijks uitstapje naar culturele instelling in binnen- of buitenland, veiling ‘de Visafslag’, muziekfestival ‘Visfesten’, atelierbezoeken bij leden, lezingenserie over verschillende onderwerpen binnen de kunst dan wel gerelateerde maatschappelijke onderwerpen
  • Last but not least: schitterende A-locatie als ‘clubhuis’ van onze vereniging

Dit alles zonder de pretentie volledig te zijn. Cruciaal bij dit alles is: een vereniging bestaat bij de gratie van actieve leden. Zonder hen is er geen vereniging. Actief zijn betekent bovendien het ontdekken van de vele mogelijkheden van De Vishal. Dus: wat kun jij als lid doen voor De Vishal?

Meld je bij de kunstenaarswerkgroep (Michèle Baudet: michelevishal@gmail.com) of één van de coördinatoren (kersdevishal@gmail.com of de.vishal@gmail.com ).

Mooiste moment in de Vishal:

Annette de Vries
Voor mij is eigenlijk wel het mooiste moment de preview. De kunstenaar vindt het vaak lastig om over zijn/haar eigen werk te praten maar in deze veilige omgeving is dat altijd een heel mooi moment. Veel meer leden zouden gebruik moeten maken van deze simpele mogelijkheid tot contact met collega-kunstenaars door het bezoeken van de previews.

Ellen van den Berg
Als er voorafgaand aan de opening spontaan 5 vrijwilligers eerder aanwezig zijn om de bar op te tuigen, nog snel even wat op te ruimen, de balie te bemannen, kortom allerlei hand- en spandiensten te verrichten. En dat allemaal om de opening voor de exposerend kunstenaars en de bezoekers zo feestelijk mogelijk te maken.

Jennifer Hoes
Toen ik in 2003 afstudeerde aan de Gerrit Rietveld Academie met een solo-expositie in De Vishal en het huwelijk met mezelf in het stadhuis. Gehonoreerd tentoonstellingsvoorstel. Zonder oeuvre kon ik als startend vormgever/kunstenaar aansluiten bij een vereniging van leden mét een oeuvre en mét het mooiste clubhuis in Haarlem.

6 juni 2022

Herhaalde oproep voor vacature lid ballotagecommissie (intern)

HERHAALDE OPROEP Vacature lid ballotagecommissie (intern) De zittingstermijn van een van de leden van de ballotagecommissie loopt af in september 2022. Daarom zijn we op zoek naar een Vishal-lid dat deze functie wil overnemen. Lijkt het je wat om een rol te spelen in de aanname van nieuwe kunstenaarsleden? Reageer dan op deze vacature door […]
6 juni 2022

Van Dark window naar Art window via Getir

Beste leden,  Onlangs kregen we een mail van een medewerker van darkstore Getir met de volgende strekking: Getir wil de dark stores transformeren tot art stores, en wel met lokale kunstenaars. Ze willen daarmee het straatbeeld verbeteren en lokale kunstenaars een platform bieden. Voor Haarlem is dat de lokatie aan het Stationsplein 60-74. Het bestuur […]
19 juni 2018

Jubileumkrant 25 jaar Vishal

Beste leden, Het zal jullie niet ontgaan zijn, dat we dit jaar het 25-jarig jubileum van De Vishal vieren! In het kader van deze viering willen we graag een jubileumkrant uitgeven. Een krant vol met oude foto’s en geschriften, mooie anekdotes en roemruchte belevenissen uit deze 25 jaar. Echter zonder jullie bijdragen is er geen krant! […]