Voor in de agenda: Algemene Ledenvergadering

Zet de datum alvast in je agenda: op maandag 15 april 2019 vindt de volgende Algemene Ledenvergadering plaats!
Hopelijk zijn jullie aanwezig in grote getalen aanwezig.

19 juni 2018

Oproep: tentoonstellingsvoorstel 2019!

De tentoonstellingscommissie gaat alweer aan de slag met het jaarprogramma van 2019. De periode voor het indienen van tentoonstellingsaanvragen is dus weer geopend! Aanvragen kunnen deze keer worden ingediend middels bijgaand formulier. We hopen op veel inzendingen, succes! Let op: we nemen alleen aanvragen in behandeling die met het formulier zijn ingediend en vóór de […]
19 juni 2018

Oproep: Tentoonstellingsvoorstel Kleine Zaal

Zoals inmiddels bekend zijn wij – Claus Leinenbach en Dik Box – de nieuwe curatoren voor de Kleine Zaal. Graag informeren we jullie over onze plannen. Allereerst willen we de etalage restylen om de presentatiemogelijkheden te vergroten. Hierdoor ontstaat flexibiliteit waardoor meerdere kunstdisciplines getoond kunnen worden. We willen de Kleine Zaal inzetten als eerste mogelijkheid […]
19 juni 2018

Jubileumkrant 25 jaar Vishal

Beste leden, Het zal jullie niet ontgaan zijn, dat we dit jaar het 25-jarig jubileum van De Vishal vieren! In het kader van deze viering willen we graag een jubileumkrant uitgeven. Een krant vol met oude foto’s en geschriften, mooie anekdotes en roemruchte belevenissen uit deze 25 jaar. Echter zonder jullie bijdragen is er geen krant! […]