Van Dark window naar Art window via Getir

Beste leden, 

Onlangs kregen we een mail van een medewerker van darkstore Getir met de volgende strekking: Getir wil de dark stores transformeren tot art stores, en wel met lokale kunstenaars. Ze willen daarmee het straatbeeld verbeteren en lokale kunstenaars een platform bieden. Voor Haarlem is dat de lokatie aan het Stationsplein 60-74. Het bestuur meent dat we daar als Vishal niets mee moeten doen, omdat darkstores de leefbaarheid in de stad sowieso niet ten goede komen, ook niet als ze die ruimten proberen ‘op te leuken’ met lokale kunst. Toch kan het zijn dat individuele leden van de Vishal daar anders over denken en gebruik willen maken van hun aanbod.  Mocht dat zo zijn, dan kan je op eigen titel en dus niet vanuit de Vishal met ze in contact treden.

Je kunt in dat geval contact opnemen met Mare Santema, T.06 28958715 of per mail: mare.santema@getir.com

Het bestuur