Herhaalde oproep voor vacature lid ballotagecommissie (intern)

HERHAALDE OPROEP

Vacature lid ballotagecommissie (intern)

De zittingstermijn van een van de leden van de ballotagecommissie loopt af in september 2022. Daarom zijn we op zoek naar een Vishal-lid dat deze functie wil overnemen. Lijkt het je wat om een rol te spelen in de aanname van nieuwe kunstenaarsleden? Reageer dan op deze vacature door een mail  met een korte motivatie, ervaring en CV te sturen  aan de voorzitter van het bestuur: loesvcampen@gmail.com    De nieuwe sluitingsdatum is 1 augustus aanstaande. Na die datum worden alle namen doorgestuurd naar de nieuwe voorzitter van de ballotagecommissie, Arthur Kempenaar. De zittende leden bepalen uiteindelijk welk nieuw commissielid wordt voorgesteld voor benoeming in de Algemene Ledenvergadering.

Hartelijke groet,
het bestuur van De Vishal

6 juni 2022

Van Dark window naar Art window via Getir

Beste leden,  Onlangs kregen we een mail van een medewerker van darkstore Getir met de volgende strekking: Getir wil de dark stores transformeren tot art stores, en wel met lokale kunstenaars. Ze willen daarmee het straatbeeld verbeteren en lokale kunstenaars een platform bieden. Voor Haarlem is dat de lokatie aan het Stationsplein 60-74. Het bestuur […]
19 juni 2018

Jubileumkrant 25 jaar Vishal

Beste leden, Het zal jullie niet ontgaan zijn, dat we dit jaar het 25-jarig jubileum van De Vishal vieren! In het kader van deze viering willen we graag een jubileumkrant uitgeven. Een krant vol met oude foto’s en geschriften, mooie anekdotes en roemruchte belevenissen uit deze 25 jaar. Echter zonder jullie bijdragen is er geen krant! […]
13 december 2017

What’s in it for me?

Het bestuur, de coördinatoren en vrijwilligers verzetten bergen om de Vishal zes dagen per week gratis open te stellen voor publiek. En om kunstenaarsvereniging De Vishal een professioneel platform te laten zijn voor haar kunstenaarsleden en de hedendaagse kunst in het hart van Haarlem. We maken graag inzichtelijk wat er allemaal achter de schermen in en […]