Oproep: tentoonstellingsvoorstel 2020!

De tentoonstellingscommissie gaat alweer aan de slag met het jaarprogramma van 2020. De periode voor het indienen van tentoonstellingsaanvragen is dus weer geopend! Aanvragen kunnen deze keer worden ingediend middels bijgaand formulier. We hopen op veel inzendingen, succes!

Let op: we nemen alleen aanvragen in behandeling die met het formulier zijn ingediend en vóór de uiterste inzenddatum!
De uiterste datum voor indienen is 15 augustus a.s.

We hopen op veel inzendingen, succes!

De tentoonstellingscommissie (Margreet Bouman, Alet Pilon, Simone de Groot & Koen Vermeule)

30 maart 2020

Visvacatures!

Er zijn twee vacatures beschikbaar waar leden van De Vishal voor worden gezocht: Curator Kleine Zaal De Kleine Zaal is het visitekaartje van de Vishal, waar werk wordt getoond van inspirerende en vernieuwende kunstenaars. In goed overleg met de artistiek coördinator wordt daarbij gezocht naar een link met de expositie in de Grote Zaal. In […]
28 februari 2020

Subsidieregeling ‘Samen cultuurmaken verbreden’

De subsidieregeling ‘Samen cultuurmaken verbreden’ is een rijksregeling die wordt uitgevoerd door  de landelijke stichting Fonds voor Cultuurparticipatie waarbij de doelgroep een belangrijke rol speelt.  Wat is het doel van deze regeling? Met deze regeling stimuleert het Fonds de samenwerking tussen de culturele sector en het sociaal domein. Daarmee beoogt de regeling de toegankelijkheid, zichtbaarheid […]
30 juli 2019

Ledententoonstelling 2019 – Die Wahlverwandtschaften

LEDENTENTOONSTELLING 19 oktober – 3 november 2019 (inclusief Kunstlijn weekeinde) De titel van Goethes beroemde roman ‘Die Wahlverwandtschaften’ (in het Nederlands ‘affiniteiten’) is ontleend aan een chemisch begrip. Dat houdt in dat bepaalde stoffen onder specifieke omstandigheden geneigd zijn een verbinding met elkaar aan te gaan. Concept ledententoonstelling 2019 Met welke leden van De Vishal […]