Oproep: tentoonstellingsvoorstel 2020!

De tentoonstellingscommissie gaat alweer aan de slag met het jaarprogramma van 2020. De periode voor het indienen van tentoonstellingsaanvragen is dus weer geopend! Aanvragen kunnen deze keer worden ingediend middels bijgaand formulier. We hopen op veel inzendingen, succes!

Let op: we nemen alleen aanvragen in behandeling die met het formulier zijn ingediend en vóór de uiterste inzenddatum!
De uiterste datum voor indienen is 15 augustus a.s.

We hopen op veel inzendingen, succes!

De tentoonstellingscommissie (Margreet Bouman, Alet Pilon, Simone de Groot & Koen Vermeule)

30 juli 2019

Ledententoonstelling 2019 – Die Wahlverwandtschaften

LEDENTENTOONSTELLING 19 oktober – 3 november 2019 (inclusief Kunstlijn weekeinde) De titel van Goethes beroemde roman ‘Die Wahlverwandtschaften’ (in het Nederlands ‘affiniteiten’) is ontleend aan een chemisch begrip. Dat houdt in dat bepaalde stoffen onder specifieke omstandigheden geneigd zijn een verbinding met elkaar aan te gaan. Concept ledententoonstelling 2019 Met welke leden van De Vishal […]
30 juli 2019

Voor in de agenda: Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 24 september wordt de volgende Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering wordt er weer gestemd voor een nieuw bestuurslid, die binnenkort wordt voorgedragen. Daarom graag in grote getalen aanwezig zijn! Nadere informatie en benodigde stukken voor de vergadering volgen binnen afzienbare tijd.
19 juni 2018

Oproep: Tentoonstellingsvoorstel Kleine Zaal

Zoals inmiddels bekend zijn wij – Claus Leinenbach en Dik Box – de nieuwe curatoren voor de Kleine Zaal. Graag informeren we jullie over onze plannen. Allereerst willen we de etalage restylen om de presentatiemogelijkheden te vergroten. Hierdoor ontstaat flexibiliteit waardoor meerdere kunstdisciplines getoond kunnen worden. We willen de Kleine Zaal inzetten als eerste mogelijkheid […]