Ledententoonstelling 2019 – Die Wahlverwandtschaften

LEDENTENTOONSTELLING 19 oktober – 3 november 2019 (inclusief Kunstlijn weekeinde)

De titel van Goethes beroemde roman ‘Die Wahlverwandtschaften’ (in het Nederlands ‘affiniteiten’) is ontleend aan een chemisch begrip. Dat houdt in dat bepaalde stoffen onder specifieke omstandigheden geneigd zijn een verbinding met elkaar aan te gaan.

Concept ledententoonstelling 2019
Met welke leden van De Vishal voel je verwantschap? Waarin zitten overeenkomsten? Inhoudelijk, qua vorm, mentaliteit, werkwijze, techniek?

Als artistiek coördinator doe ik voor de komende ledenexpositie het voorstel om groepjes van 3 te vormen. Met wie voel je verwantschap, is er een gezamenlijk idee, uitgangspunt, werkwijze, mentaliteit. Ieder cluster zal dus bestaan uit drie Vishal-leden. Bij ieder groepje moet ook een woord, statement, korte tekst of iets dergelijks komen wat de verwantschap verduidelijkt.

Waarom? Wat is de bedoeling?
Wat ik belangrijk vind is dat de bezoeker een extra reden heeft om te kijken. Vorig jaar was dat de atelierfoto. Iemand kijkt naar het werk, kijkt naar de foto en wellicht nogmaals naar het werk.
In deze opzet kan de bezoeker naar samenhang opzoek en zal iets langer bij de werken stilstaan, wat de tentoonstelling meteen een meerwaarde geeft. Mooie gelegenheid om eens te kijken wie je medeleden zijn bij De Vishal, contact te zoeken, op een Visnet-bijeenkomst af te spreken en een verbinding aan te gaan met anderen!

Je kunt je tot 28 september a.s. opgeven door bijgaand formulier, met daarop jouw naam en die van je groepsleden ingevuld, naar mij te mailen.

Als je deelneemt…
…wil ik je graag vragen om bijgaand expositieformulier ingevuld mee te nemen als je je werk komt brengen.

Mocht je vragen hebben, suggesties willen etc. neem contact op met mij of een lid van de programmacommissie.

Margreet Bouman
artistiek coördinator

30 juli 2019

Voor in de agenda: Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 24 september wordt de volgende Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering wordt er weer gestemd voor een nieuw bestuurslid, die binnenkort wordt voorgedragen. Daarom graag in grote getalen aanwezig zijn! Nadere informatie en benodigde stukken voor de vergadering volgen binnen afzienbare tijd.
30 juli 2019

Oproep: tentoonstellingsvoorstel 2020!

De tentoonstellingscommissie gaat alweer aan de slag met het jaarprogramma van 2020. De periode voor het indienen van tentoonstellingsaanvragen is dus weer geopend! Aanvragen kunnen deze keer worden ingediend middels bijgaand formulier. We hopen op veel inzendingen, succes! Let op: we nemen alleen aanvragen in behandeling die met het formulier zijn ingediend en vóór de […]
19 juni 2018

Oproep: Tentoonstellingsvoorstel Kleine Zaal

Zoals inmiddels bekend zijn wij – Claus Leinenbach en Dik Box – de nieuwe curatoren voor de Kleine Zaal. Graag informeren we jullie over onze plannen. Allereerst willen we de etalage restylen om de presentatiemogelijkheden te vergroten. Hierdoor ontstaat flexibiliteit waardoor meerdere kunstdisciplines getoond kunnen worden. We willen de Kleine Zaal inzetten als eerste mogelijkheid […]