Ledententoonstelling 2019 – Die Wahlverwandtschaften

LEDENTENTOONSTELLING 19 oktober – 3 november 2019 (inclusief Kunstlijn weekeinde)

De titel van Goethes beroemde roman ‘Die Wahlverwandtschaften’ (in het Nederlands ‘affiniteiten’) is ontleend aan een chemisch begrip. Dat houdt in dat bepaalde stoffen onder specifieke omstandigheden geneigd zijn een verbinding met elkaar aan te gaan.

Concept ledententoonstelling 2019
Met welke leden van De Vishal voel je verwantschap? Waarin zitten overeenkomsten? Inhoudelijk, qua vorm, mentaliteit, werkwijze, techniek?

Als artistiek coördinator doe ik voor de komende ledenexpositie het voorstel om groepjes van 3 te vormen. Met wie voel je verwantschap, is er een gezamenlijk idee, uitgangspunt, werkwijze, mentaliteit. Ieder cluster zal dus bestaan uit drie Vishal-leden. Bij ieder groepje moet ook een woord, statement, korte tekst of iets dergelijks komen wat de verwantschap verduidelijkt.

Waarom? Wat is de bedoeling?
Wat ik belangrijk vind is dat de bezoeker een extra reden heeft om te kijken. Vorig jaar was dat de atelierfoto. Iemand kijkt naar het werk, kijkt naar de foto en wellicht nogmaals naar het werk.
In deze opzet kan de bezoeker naar samenhang opzoek en zal iets langer bij de werken stilstaan, wat de tentoonstelling meteen een meerwaarde geeft. Mooie gelegenheid om eens te kijken wie je medeleden zijn bij De Vishal, contact te zoeken, op een Visnet-bijeenkomst af te spreken en een verbinding aan te gaan met anderen!

Je kunt je tot 28 september a.s. opgeven door bijgaand formulier, met daarop jouw naam en die van je groepsleden ingevuld, naar mij te mailen.

Als je deelneemt…
…wil ik je graag vragen om bijgaand expositieformulier ingevuld mee te nemen als je je werk komt brengen.

Mocht je vragen hebben, suggesties willen etc. neem contact op met mij of een lid van de programmacommissie.

Margreet Bouman
artistiek coördinator

2 juli 2020

Oproep: tentoonstellingsvoorstel 2021!

Na de zomer gaat de tentoonstellingscommissie aan de slag met het jaarprogramma van 2021. De periode voor het indienen van tentoonstellingsaanvragen is dus weer geopend! Aanvragen kunnen deze keer worden ingediend middels bijgaand formulier. We hopen op veel inzendingen, succes! Let op: we nemen alleen aanvragen in behandeling die met het formulier zijn ingediend en […]
8 mei 2020

Open call – Nieuwe Aarde

We worden in deze uitzonderlijke tijd niet alleen geconfronteerd met de ontregeling van ons heden, maar ook met grote vragen over de toekomst. Gaan we straks terug naar ‘normaal’, of komt er een wereld die ‘anders’ is? En zo ja, hoe ziet dat ‘anders’ er dan uit? Hoe verbeeld je als kunstenaar die nieuwe aarde, […]
8 mei 2020

Inventarisatie gevolgen corona-crisis voor Haarlemse kunstenaars

37PK, Platform voor Kunsten, wil in kaart brengen welke gevolgen de Coronacrisis heeft voor professionele kunstenaars in Haarlem en heeft hiervoor een inventarisatieformulier opgesteld. Deze wordt op dit moment breed onder professionele Haarlemse kunstenaars verspreid. Het totaal van de uitkomsten van de inventarisatie zal 37PK gebruiken om de Gemeente Haarlem te informeren over de positie […]