Kunstmanifestatie Feest van de Geest

‘Feest van de Geest’ is een jaarlijkse landelijke kunstmanifestatie. Een aantal Haarlemse kerken doet hieraan mee en tonen kunst rond de Pinksterdagen. In elke deelnemende kerk is dan een speciaal voor de locatie gemaakt kunstwerk te zien.

Dit jaar is het thema van deze kunstmanifestatie ‘Levensadem’. Jules Kockelkoren en Suzanne de Wit zijn niet gelovig, dus toen zij beiden gevraagd werden om hieraan deel te nemen was dat een uitdaging. De mixed-media installatie in de Mariakerk ‘Gene Flow’ maakte Jules voor in de Haarlemse Mariakerk, zie onderstaande afbeeldingen en de tekst erover. Suzanne maakte voor in de Haarlemse Immanuelkerk ‘Nephesh’, zie ook de onderstaande afbeeldingen en tekst hierover.

Zondag 13 mei is Suzanne tussen 13.00 en 17.00 uur in de Immanuelkerk aanwezig.
Eerste- en Tweede Pinksterdag (zondag 20 en maandag 21 mei)  is Jules in de Mariakerk en Suzanne in de Immanuelkerk aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur.

Bijdrage Jules Kockelkoren, Mixed-media installatie ‘Gene flow’ in de Mariakerk:
Volgens het scheppingsverhaal kreeg de mens via Adam bij het inblazen van de levensadem ook de verantwoordelijkheid om de aarde met al haar schepselen goed te beheren. In alle bekende organismen zitten in de celkern DNA-strengen. Die fungeren als belangrijkste drager van erfelijke informatie van mens, dier en plant. Het sleutelen aan het DNA van dieren en planten om daarbij voor de mens gewenste eigenschappen in te bouwen gebeurt al op grote schaal. De mixed-media installatie ‘Gene flow’ bestaat uit twee lichtzuilen. In een zuil is het portret van Adam uit het door de gebroeders van Eyck in 1432 geschilderde Gentse Altaarstuk weergegeven, daarboven worden DNA-strengen over Adam uitgestort. Tussen gestrekte handen spat zuiver water op dat van essentieel belang is voor alle leven. In de schuin geplaatste tweede lichtzuil zijn op de uitgedroogde aarde fossielen te zien waarop DNA-strengen liggen.
In hoeverre is het sleutelen aan het DNA verantwoord ten opzichte van de verantwoordelijkheid van de mens voor een vruchtbare aarde met levensadem voor iedereen?

Bijdrage Suzanne de Wit, Nephesh drieluik in de Immanuelkerk:
Het woord ‘nephesh’ in het Hebreeuws betekent “een bewegend, ademend, bewust en levend wezen”. Zijn bewustzijn en levensadem nog van belang nu in de samenleving het individu steeds vaker wordt gedefinieerd door (wiskundige berekeningen) algoritmes?
In de huidige cultuur is iedereen afhankelijk van het internet. De mens geeft daarbij zijn ‘identiteit’ (data) prijs door het gebruik van het World Wide Web. Zelflerende zogenaamde ‘intelligente’ computers zonder bewustzijn berekenen, gebruikmakend van deze data, o.a. uw marktwaarde en ‘maatschappelijk profiel’. Hoe verhoudt men zich tot deze bepalende algoritmes die een handvol bedrijven vergaren? En waarbij menselijke eigenschappen zoals inlevingsvermogen, intuïtie, creativiteit, moraal en spiritualiteit niet meewegen? Juist deze eigenschappen geven de mens het vermogen om met bezieling en levensadem te leven. De vorm van het drieluik is gemaakt naar de kerkramen in de Immanuelkerk.
In het drieluik staat de vraagstelling centraal in hoeverre de mens in het tijdperk van het vergaande verzamelen van algoritmes de levensadem nog kan ervaren en handhaven.

 

9 augustus 2018

Alice Brasser exposeert

Alice Brasser neemt deel aan ‘Oase Oranjewoud’, een verrassende en gevarieerde tentoonstelling over natuur en natuurbeleving, te zien in Museum Belvédère en Landgoed Oranjewoud. In het museumgebouw wordt aandacht besteed aan moderne en eigentijdse beeldende kunst, met flora en fauna als onderwerp, door verschillende kunstenaars in uiteenlopende disciplines. Het internationale fotofestival Noorderlicht verzorgt daarbij het […]

Hilde Foks in KeK Beverwijk

Vanaf 1 september exposeert Vishal-lid Hilde Foks een deel van haar oeuvre in Kek Beverwijk. Het denken in thema’s heeft de laatste jaren haar artistieke ontwikkeling beïnvloed. Eerst waren materiaal en techniek bepalend, gaandeweg is het gekozen thema de leidraad in het creatieve proces geworden. Afhankelijk van het onderwerp kiest ze voor een materiaal en […]
8 augustus 2018

Sjoerd Buisman in het Kröller Müller

Deze zomer is het werk van Vishal-lid Sjoerd Buisman op verschillende plekken te bewonderen. Sjoerd onderzoekt sinds de jaren zestig natuurlijke groeiprocessen en maakt die op verschillende manieren zichtbaar in zijn werk. Aanvankelijk meer passief registrerend, later actief ingrijpend, gebruikt hij de natuur als inspiratiebron en materiaal. Een overzicht van zijn werk in het Kröller […]