In memoriam Julie Joustra

Julie Joustra was van 2008-2013 bestuurslid van de kunstenaarsvereniging de Vishal gedurende welke zij mede het beleid en de visie van De Vishal bepaalde. Ze ontwikkelde een plan om vrienden en sponsoren voor de Vishal te werven. Hieruit kwam de Visacte voort, een speciale pas waarmee donateurs een korting kregen bij aankoop op kunst en speciale evenementen.
Vanaf 2015 bleef zij betrokken bij de Vishal als lid-belangstellende.
De Vishal en haar leden zijn haar zeer dankbaar en hebben warme herinneringen aan haar.
Wij wensen haar familie en vrienden veel sterkte.

9 maart 2023

Algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering  Maandagavond 24 april 2023 staat er weer een Algemene Ledenvergadering gepland. De agenda en bijlagen volgen op een later tijdstip. De deadline voor de volgende ronde expositievoorstellen is 1 juni a.s. Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, Hélène Box-de Jong secretaris