GEZOCHT: artistiek coördinator


DE VISHAL ZOEKT EEN NIEUWE ARTISTIEK COÖRDINATOR!

Midden in het bruisende centrum van Haarlem bevindt zich een toonaangevend podium voor kunstenaars uit Haarlem en omstreken: De Vishal. De Vishal is een vereniging die onder meer tot doel heeft de promotie van het werk van beeldende kunstenaars uit Haarlem en omstreken te bevorderen.

Functieprofiel
Organiseren, coördineren en enthousiasmeren zijn belangrijke basisvaardigheden van de artistiek coördinator. Je draagt bij aan en bewaakt de artistieke kwaliteit van de exposities van De Vishal.

Wat zijn je belangrijkste taken?

 • het jaarlijks samenstellen van het tentoonstellingsprogramma en het beoordelen en uitvoeren van tentoonstellingsvoorstellen gedaan door de leden van De Vishal in samenwerking met de tentoonstellingscommissie, conform de beleidslijnen van het bestuur;
 • het opstellen en bewaken van de jaarbegroting t.b.v. de tentoonstellingen;
 • het bewaken van de artistieke kwaliteit van De Vishal;
 • uitbreiden netwerk met o.a. collega-instellingen om daarmee eventueel tot samenwerkingsverbanden te komen;
 • het inspireren van kunstenaarsleden en hen weten te binden aan de vereniging;
 • aansturen van het technisch team dat bij een tentoonstelling en de inrichting ervan betrokken is;
 • nauwe samenwerking met de curator van de kleine zaal
 • nauwe samenwerking met de zakelijk coördinatoren
 • verzorgen van alle administratieve handelingen die uit de functie voortvloeien (verslaglegging voor het jaarverslag, het schrijven/redigeren van en materiaal aanleveren voor teksten uitnodigingskaarten, persberichten, contracten, regelen verzekeringen enz.).

Wat vragen we van je?

 • minimaal hbo-niveau
 • het zo nodig zelfstandig aanzoeken van kunstenaars voor het tentoonstellingsprogramma en het samenstellen van ad hoc commissies, zoals de jurycommissie voor de Vishal Kunstprijs)
 • ervaring met het beoordelen van tentoonstellingsaanvragen;
 • bekendheid met het culturele klimaat van Haarlem en omstreken;
 • creatieve en organisatorische vaardigheden;
 • een uitgebreid netwerk in de kunstwereld, ook buiten de regio Haarlem
 • een doortastende en verbindende persoonlijkheid
 • bereidheid om zich intensief in de Haarlemse culturele wereld te storten.
 • onregelmatige werktijden zijn niet uitzonderlijk

De coördinator zal als ZZP’er werkzaam zijn. De opdracht voor werkzaamheden voor De Vishal kent een maximale termijn van 3 jaar.

Meer informatie over de functie is in te winnen bij de voorzitter Loes van Campen, telefoonnummer: 06 395 555 17. Daarnaast wijzen we je op de website van De Vishal: www.devishal.nl.

Stuur je motivatie en cv vóór 15 augustus a.s. naar de voorzitter: loesvcampen@gmail.com
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de laatste week van augustus en de eerste week van september.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

2 juli 2020

Oproep: tentoonstellingsvoorstel 2021!

Na de zomer gaat de tentoonstellingscommissie aan de slag met het jaarprogramma van 2021. De periode voor het indienen van tentoonstellingsaanvragen is dus weer geopend! Aanvragen kunnen deze keer worden ingediend middels bijgaand formulier. We hopen op veel inzendingen, succes! Let op: we nemen alleen aanvragen in behandeling die met het formulier zijn ingediend en […]
8 mei 2020

Open call – Nieuwe Aarde

We worden in deze uitzonderlijke tijd niet alleen geconfronteerd met de ontregeling van ons heden, maar ook met grote vragen over de toekomst. Gaan we straks terug naar ‘normaal’, of komt er een wereld die ‘anders’ is? En zo ja, hoe ziet dat ‘anders’ er dan uit? Hoe verbeeld je als kunstenaar die nieuwe aarde, […]
8 mei 2020

Inventarisatie gevolgen corona-crisis voor Haarlemse kunstenaars

37PK, Platform voor Kunsten, wil in kaart brengen welke gevolgen de Coronacrisis heeft voor professionele kunstenaars in Haarlem en heeft hiervoor een inventarisatieformulier opgesteld. Deze wordt op dit moment breed onder professionele Haarlemse kunstenaars verspreid. Het totaal van de uitkomsten van de inventarisatie zal 37PK gebruiken om de Gemeente Haarlem te informeren over de positie […]