De Vishal zoekt een Voorzitter!

De Vishal is een vereniging van ca. 150 professionele kunstenaars in Haarlem. De Vereniging exploiteert de gelijknamige tentoonstellingsruimte op de Grote Markt in Haarlem. Een laagdrempelige (want gratis toegankelijke) expositieruimte die 6 dagen per week geopend is en in 2017 tien verschillende exposities toonde, bezocht door ruim 54.000 mensen.

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door ruim 70 vrijwilligers, 2 parttime zakelijk coördinatoren en 1 parttime artistiek coördinator. Deze veelheid van openingen/exposities en medewerkers geeft De Vishal  – ook voor bestuur en dus voorzitter – een bijzondere dynamiek. De Vishal wordt geleid door een bestuur van 5 leden van de Vereniging De Vishal en een enkel bestuurslid van buiten de vereniging.

De taken van de voorzitter:
– is voorzitter van de bestuurs- en ledenvergaderingen en bereidt deze voor
– coördineert de bestuurstaken, delegeert op stimulerende wijze
– evalueert bestuur en coördinatoren
– zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen de vereniging
– onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners
– toezien op naleving Cultural Governance Code
– verzorgt het jaarverslag
– geeft met elan en gevoel richting aan het beleid en uitvoering van De Vishal

Profielvereisten van de voorzitter
De voorzitter functioneert binnen een dynamische omgeving: verenigingsleden, collega-kunstinstellingen, politiek bestuur en samenleving. Die dynamiek stelt de nodige eisen.

Vanuit de Leden van de Vishal
De Vishal is een vereniging met ca. 150 leden. En dus ca. 150 meningen. De voorzitter kan daarmee omgaan. Zij luistert, raadpleegt en –samen met de overige bestuursleden- besluit. Zij weet te binden én te besluiten. Zij is aanspreekbaar en benaderbaar voor de leden.

De voorzitter geeft leiding aan een ‘werkbestuur’. De Vishal kent een veelheid aan projecten en onderwerpen en door de betrekkelijke en beperkte betaalde ondersteuning doet het bestuur veel zelf. Dat wil zeggen dat het bestuur veel zaken zelf oppakt, coördineert dan wel uitvoert. De voorzitter paart ambitie aan empathie, zakelijkheid aan zachtheid en doorzettingskracht aan behoedzaamheid. De Vishal zoekt een voorzitter die ‘op eieren kan lopen’ als dat moet. Maar er ook over heen kan lopen als dat een andere keer noodzakelijk is.

Vanuit de omgeving
De Vishal functioneert binnen een zeer dynamische omgeving.  De kunstwereld in Haarlem is voortdurend in beweging. Een wereld waarbinnen De Vishal als een van de (kleinere) kunstinstellingen haar positie voortdurend moet bepalen en profileren. De voorzitter is het boegbeeld en de vooruitgeschoven post van de Vishal naar de omgeving. De voorzitter is in staat De Vishal naar buiten toe te vertegenwoordigen: naar de politiek, naar de pers, naar de collega-kunstinstellingen. Ze doet dit zeker niet alleen, maar ze is wel als eerste aanspreekbaar voor deze verantwoordelijkheid.

Overige profielkenmerken
Omdat de voorzitter met enige (on)regelmaat in De Vishal aanwezig dient te zijn dient zij in Haarlem of onmiddellijke omgeving woonachtig zijn.
Tot slot dient –last, but not least!- de voorzitter voldoende tijd beschikbaar te hebben voor deze functie. Inschatting tijdsbeslag: 6 tot 8 uur per week.

De gewenste voorzitter:
– heeft affiniteit met moderne beeldende kunst en met kunstenaars
– heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring
– heeft / ontwikkelt visie op de positie van De Vishal en draagt deze actief uit
– beschikt over communicatieve vaardigheden
– heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden
– zoekt naar consensus tussen betrokkenen
– is besluitvaardig en doortastend

NB Overal waar ‘zij’ staat, kan en mag ook ‘hij’ gelezen worden. Er is geen gendervoorkeur voor deze functie.

Informatie
Het bestuur zal het selectieproces ter hand nemen en de nieuwe voorzitter voordragen. Daarna zal de Algemene Ledenvergadering van Vereniging De Vishal de nieuwe voorzitter benoemen voor een statutaire termijn van in principe 3 jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.

REAGEREN OP DEZE VACATURE KAN TOT 1 JUNI 2018.
Voor nadere informatie of sollicitaties kunnen belangstellenden contact opnemen met Remi van Kleef; per mail penningmeester@devishal.nl.

4 januari 2019

13 januari Finissage nadorst

Zondag 13 januari is alweer de laatste dag van de tentoonstelling ‘nadorst’ van Vishal Kunstprijs-winnaar Kees Visser. Op deze dag wordt de tentoonstelling om 16.00 uur feestelijk afgesloten en blikken we terug in bijzijn van de kunstenaar. Inloop vanaf 15.30 uur. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! We zien u graag op 13 […]
2 januari 2019

Erna Anema bij Kunsthandel Kruis-weg68

Voor de expositie bij Kruisweg 68 hebben Michel van Overbeeke en Erna Anema een selectie gemaakt uit haar recente werk tot werk van 20 jaar terug – als een ketting van kralen. Erna Anema: ‘Ik ben gefascineerd door veranderingen in – of spelingen van – het licht, het verschijnen en verdwijnen, waardoor vormgrenzen zowel zichtbaar […]
19 december 2018

Ellen de Vries en Sylvia Blickman in het Raadhuis Aalsmeer

Deze expositie in het Oude Raadhuis is er één die zeer goed past bij de tijd van het jaar. Vier kunstenaars die vakmanschap hoog in het vaandel hebben staan, tonen er sprookjesachtige thema’s, sieraden, betoverende landschappen en mythische werelden. Het is een heel diverse expositie geworden met kunst, dat als cadeau onder de kerstboom niet […]