De Vishal zoekt een Voorzitter!

De Vishal is een vereniging van ca. 150 professionele kunstenaars in Haarlem. De Vereniging exploiteert de gelijknamige tentoonstellingsruimte op de Grote Markt in Haarlem. Een laagdrempelige (want gratis toegankelijke) expositieruimte die 6 dagen per week geopend is en in 2017 tien verschillende exposities toonde, bezocht door ruim 54.000 mensen.

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door ruim 70 vrijwilligers, 2 parttime zakelijk coördinatoren en 1 parttime artistiek coördinator. Deze veelheid van openingen/exposities en medewerkers geeft De Vishal  – ook voor bestuur en dus voorzitter – een bijzondere dynamiek. De Vishal wordt geleid door een bestuur van 5 leden van de Vereniging De Vishal en een enkel bestuurslid van buiten de vereniging.

De taken van de voorzitter:
– is voorzitter van de bestuurs- en ledenvergaderingen en bereidt deze voor
– coördineert de bestuurstaken, delegeert op stimulerende wijze
– evalueert bestuur en coördinatoren
– zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen de vereniging
– onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners
– toezien op naleving Cultural Governance Code
– verzorgt het jaarverslag
– geeft met elan en gevoel richting aan het beleid en uitvoering van De Vishal

Profielvereisten van de voorzitter
De voorzitter functioneert binnen een dynamische omgeving: verenigingsleden, collega-kunstinstellingen, politiek bestuur en samenleving. Die dynamiek stelt de nodige eisen.

Vanuit de Leden van de Vishal
De Vishal is een vereniging met ca. 150 leden. En dus ca. 150 meningen. De voorzitter kan daarmee omgaan. Zij luistert, raadpleegt en –samen met de overige bestuursleden- besluit. Zij weet te binden én te besluiten. Zij is aanspreekbaar en benaderbaar voor de leden.

De voorzitter geeft leiding aan een ‘werkbestuur’. De Vishal kent een veelheid aan projecten en onderwerpen en door de betrekkelijke en beperkte betaalde ondersteuning doet het bestuur veel zelf. Dat wil zeggen dat het bestuur veel zaken zelf oppakt, coördineert dan wel uitvoert. De voorzitter paart ambitie aan empathie, zakelijkheid aan zachtheid en doorzettingskracht aan behoedzaamheid. De Vishal zoekt een voorzitter die ‘op eieren kan lopen’ als dat moet. Maar er ook over heen kan lopen als dat een andere keer noodzakelijk is.

Vanuit de omgeving
De Vishal functioneert binnen een zeer dynamische omgeving.  De kunstwereld in Haarlem is voortdurend in beweging. Een wereld waarbinnen De Vishal als een van de (kleinere) kunstinstellingen haar positie voortdurend moet bepalen en profileren. De voorzitter is het boegbeeld en de vooruitgeschoven post van de Vishal naar de omgeving. De voorzitter is in staat De Vishal naar buiten toe te vertegenwoordigen: naar de politiek, naar de pers, naar de collega-kunstinstellingen. Ze doet dit zeker niet alleen, maar ze is wel als eerste aanspreekbaar voor deze verantwoordelijkheid.

Overige profielkenmerken
Omdat de voorzitter met enige (on)regelmaat in De Vishal aanwezig dient te zijn dient zij in Haarlem of onmiddellijke omgeving woonachtig zijn.
Tot slot dient –last, but not least!- de voorzitter voldoende tijd beschikbaar te hebben voor deze functie. Inschatting tijdsbeslag: 6 tot 8 uur per week.

De gewenste voorzitter:
– heeft affiniteit met moderne beeldende kunst en met kunstenaars
– heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring
– heeft / ontwikkelt visie op de positie van De Vishal en draagt deze actief uit
– beschikt over communicatieve vaardigheden
– heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden
– zoekt naar consensus tussen betrokkenen
– is besluitvaardig en doortastend

NB Overal waar ‘zij’ staat, kan en mag ook ‘hij’ gelezen worden. Er is geen gendervoorkeur voor deze functie.

Informatie
Het bestuur zal het selectieproces ter hand nemen en de nieuwe voorzitter voordragen. Daarna zal de Algemene Ledenvergadering van Vereniging De Vishal de nieuwe voorzitter benoemen voor een statutaire termijn van in principe 3 jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.

REAGEREN OP DEZE VACATURE KAN TOT 1 JUNI 2018.
Voor nadere informatie of sollicitaties kunnen belangstellenden contact opnemen met Remi van Kleef; per mail penningmeester@devishal.nl.

15 oktober 2018

Kunstboekensale in de Vishal!

Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober vindt in de Vishal voor de tweede keer een grote kunstboekensale plaats, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan kunstenaarsvereniging De Vishal. Onder meer monografieën over kunstenaars, historische overzichten, boeken over stromingen, schilders, beeldhouwers, tekenaars en bouwkundigen, fotoboeken en fraaie plaatwerken worden tegen uiterst civiele prijzen aangeboden. […]
12 oktober 2018

Ronald Ruseler ‘Geruisloos Territorium’

Nu te zien in Galerie Lutz tot en met 14 oktober 2018 Geruisloos Territorium. Galerie Lutz heeft een uiteenlopend programma. Er wordt aandacht besteed aan diverse facetten van de hedendaagse kunst met de nadruk op schilderkunst. Met schilderijen, collages & tekeningen van beelden kunstenaar Ronald Ruseler    
4 oktober 2018

Didi Overman in Kunstcentrum De Kolk

Tot en met 28 oktober toont Didi Overman haar recente werk in Kunstcentrum de Kolk te Spaarndam. In drie heel verschillende vormen: SHOJI (kamerschermen) Een serie objects trouvés afkomstig uit een Franse presbytère. Gevonden dus, opgegraven, gesloopt, aan de tand des tijds ontkomen door haar interventies. Een installatie van gebroken porselein, gerepareerd en vervormd met de kintsugi […]