Zes Continenten Project

9 april t/m 14 mei 2005

Schilderijen en tekeningen van
Fred Benjamins, Ronald Ruseler, Joseph Semah

6continenten

Zes continenten project van Eleonore Pameijer en Marcel Worms:
‘Blijft er in deze tijd van globalisering nog ruimte over voor de eigen cultuur? Om deze vraag in een ruimer verband aan de orde te stellen, hebben Eleonore Pameijer en Marcel Worms componisten uitgenodigd uit zes continenten (Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Australië) een stuk voor fluit en piano te componeren, waar elementen in verwerkt zijn, die de componist als essentieel voor zijn of haar cultuur beschouwt. Aan de componisten is de vraag gesteld om na te denken over hun eigen culturele identiteit, hoe die zich verhoudt tot de omgeving en de tijd waarin hij leeft. Om vervolgens deze ‘monologue intérieur’ in een nieuwe compositie vorm te geven.’

9 april t/m 14 mei
een festival, bestaande uit 3 componenten, als afsluiting van het zes continentenproject: met een tentoonstelling op hetzelfde thema (zie boven) met nieuw werk (met zelfstandige inbreng uitgevoerd door Balinese kunstenaars) van Fred Benjamins (1943, Indonesië/ Nederland, Haarlem), Ronald Ruseler (1950, Nederland, Haarlem) transformeert reisherinneringen in zijn werk, Joseph Semah (1948, Bagdad, Israël -Tel Aviv, v/a 1983 Amsterdam – Nederland) onderzoekt de invloeden van verbinding en breuk van het joodse en Christelijke erfgoed op de westelijke cultuur.