VINEX-locatie Vishal

5 t/m 28 januari 2002

Ledententoonstelling

vinex

Vinex-locatie Vishal

Het bestuur heeft voor deze ledententoonstelling het thema Vinex-locatie gekozen.

Wonen is belangrijk om de eenvoudige reden dat iedereen woont.
Goed of slecht, in een huis, een bouwval of een villa, alleen of met anderen, in een dorp of in de stad. In Nederland zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt voor nieuwe stedelijke uitbreidingen op de zogenaamde Vinex-locaties. In de periode 1993 – 2005 moeten er zo’n 635000 woningen bij komen. Inmiddels wordt er massaal gebouwd en wordt het plan als een gepasseerd station aangemerkt. De minister van VROM heeft belangstellenden gevraagd mee te denken over de vorm van Nederland in 2030.

De leden van de Vishal worden uitgenodigd om op een kavel van 33 x 33 cm een droomhuis te creëren. (Vinex gebruikt ook 33 als maateenheid)
De kavels bestaan uit plaatjes van 33 bij 33 cm, 3 mm dik, die op een 115 cm hoge pin worden gezet en in lange rijen in de Vishal worden geplaatst.