Vincent van Velsen invites Anna Dasović

Vincent van Velsen (1987) is schrijver, criticus en curator met een achtergrond in kunst- en architectuurgeschiedenis. Hij schrijft regelmatig voor individuele kunstenaars, instellingen en magazines. Tentoonstellingen maakte hij onder meer voor Castrum Peregrini, Framer Framed en Museum Flehite. Ook was hij gastredacteur bij Metropolis M. In 2014 won hij samen met Alix de Massiac de tweede editie van de curatorenprijs van de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN). In zijn praktijk richt hij zich op maatschappelijke aspecten, processen en structuren waarin politiek en zichtbaarheid samen komen en alternatieven worden aangedragen voor perspectieven, verhoudingen en manieren van samen leven. Van Velsen is lid van de programmeringscommissie van Kunsthuis SYB en het bestuur van de Appel. Hij is tevens redacteur bij We Are Public en voormalig bijdragend redacteur bij Platform Beeldende Kunst; in 2015/16 was hij resident aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht. Vincent van Velsen woont en werkt momenteel in Amsterdam en Rotterdam.

INVITES

Anna Dasović (1982) voltooide haar BA fotografie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en studeerde voor een MA aan het Dutch Art Institute (ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten), Arnhem. In haar werk onderzoekt Dasović hoe visuele sporen, objecten of documenten worden ingezet om historische gebeurtenissen te duiden. Daarbinnen richt ze zich op noties als conflict en trauma zoals die in het heden spelen, en het spanningsveld tussen wat in een beeld geopenbaard of juist verzwegen wordt. Haar werk is onder andere tentoongesteld in het Museum of Modern and contemporary Art (Algiers), Van Abbemuseum (Eindhoven), Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Castrum Peregrini (beiden te Amsterdam) en het Museum of Yugoslav History (Belgrado). Eerder was Dasović artist in residence bij Centre for Contemporary arts in Celje (Slovenië), CasaTresPatios en Residencia en la Tierra (beiden Colombia). Vanaf 2017 is zij resident aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Anna Dasović woont en werkt in Amsterdam.