aanvraag tentoonstelling 2017

Het is voor niet-leden niet mogelijk een expositie aan te vragen voor de Vishal. Alleen leden van De Vishal kunnen een tentoonstellingsvoorstel indienen.

It is not possible to get an exhibition in de Vishal if you are not a member.
Only members can apply.

oproep

Ook dit jaar worden alle leden van harte uitgenodigd om een tentoonstellingsvoorstel in te dienen voor 2017. De procedure is dit jaar een beetje anders dan voorgaande jaren: dit keer vragen we om je idee kort samen te vatten op een half A4-tje. De tentoonstellingscommissie kijkt bij de beoordeling van de voorstellen naar kwaliteit maar ook naar het totale jaarprogramma, zodat voldoende variatie en samenhang in het programma gewaarborgd blijft.

Aan de hand van deze schetsvoorstellen zullen we een aantal mensen uitnodigen voor een gesprek, waarin het idee nader kan worden toegelicht. Nadat al deze gesprekken hebben plaatsgevonden maakt de tentoonstellingscommissie een definitieve selectie. Op basis van deze selectie wordt het tentoonstellingsprogramma voor 2017 vastgesteld.

Stuur een mail naar kersdevishal@gmail.com. De sluitingsdatum is 23 april 2016. De eerste gespreksronde zal op 2 mei 2016 plaatsvinden.