Tije Domburg


Naam kunstenaar: Tije Domburg
Titel werk in de ledententoonstelling: ADN-5
Prijs in Euro’s: 2500
Jaar: 2015
Techniek: Handdruk
Afmetingen – BxHxD in cm: 101x101x3

Toelichting: Ik maak al mijn hele leven kunst waarbij ik op zoek ben naar nieuwe vormen, nieuwe werelden, nieuwe totaalbeelden door het steeds weer anders opbouwen, groeperen, rangschikken van grote hoeveelheden eenvoudige elementen/onderdelen/bouwstenen.
Die bouwstenen kunnen keramische buisjes zijn die alleen in lengte van elkaar verschillen, of stroken papier die meer of minder vaak gedraaid zijn, maar het kunnen ook de cijfers 0 t/m 9 zijn, of zoals nu al een aantal jaren het geval is de vier symboolletters van het DNA.
Waarom die letters van het DNA? Ten eerste omdat ik het bijzonder fascinerend vind dat alle levende organismen zijn opgebouwd uit grote aantallen van slechts die 4 bouwstenen. die 4 letters A C G en T die staan voor de 4 basen Adenine Cytosine Guanine Thymine die samen het DNA vormen. En ik vind het fascinerend dat via de evolutietheorie van Darwin en de erfelijkheidswetten van Mendel en het chromosomen-onderzoek van Morgan en de ontdekking van de dubbele helix door Watson en Crick en het bekend maken van het complete menselijk genoom door het Consortium en Celera, we nu zo ver zijn dat IK nu zo ver ben dat ik me een voorstelling kan maken van de ontwikkeling van mijn kleinzoon vanaf de eerste celdelingen tot en met de boeiende jonge mens van bijna vier jaar die hij nu is. Maar ik vind het net zo goed fascinerend dat er eind vorige eeuw zo’n wedren ontstond tussen een consortium van wereldwijde wetenschappelijke instituten enerzijds, en de commerciële bedrijfsmatige laboratoria van Craig Venter en anderen (met soms dollartekens in de ogen) anderzijds, om als eerste de volgorde van het menselijk genoom bekend te kunnen maken. Toch heb ik vooral grote bewondering voor al die wetenschappers die steeds maar verder zoeken, steeds maar verder graven in die oneindig kleine maar ook oneindig gevarieerde wereld van de genetica om leven steeds beter te begrijpen, om ziekten beter te snappen, om de geneeskunde voor uit te kunnen helpen enz. enz. Die hele wondere wereld van het DNA bestaande uit grote hoeveelheden moleculen die uiterlijk zó klein zijn, dat ze slechts met zeer verfijnde apparatuur en technieken zichtbaar gemaakt en begrepen kunnen worden. Apparatuur die zó kostbaar is dat de gemiddelde geinteresseerde zich die niet kan veroorloven. Ik heb voor iedereen het DNA op mijn niet wetenschappelijke maar juist beeldende manier wèl zichtbaar gemaakt door tussen 2001 en 2016 een zeer groot aantal tableaux te maken waar in die 4 letters van het DNA op steeds weer een nieuwe manier gecombineerd zijn.

Website: www.tije-domburg.webklik.nl