Nu te zien

ZEVENTIG MAAL ZEVEN TALENTEN
Solotentoonstelling van David Bade
Te zien in de Vishal van 4 maart t/m 2 april 2017

Met vier monumentale schilderijen uit de serie ‘SlowBade’, die onlangs tijdens een gelijknamige tentoonstelling werden geëxposeerd in Museum De Fundatie in Zwolle, gaat Bade verder en bouwt er een installatie mee in de Vishal in Haarlem.

Een reeks nieuwe, kleinere sculpturen completeert de installatie, die met zijn titel vooral verwijst naar de onmatigheid, veelheid en de excessieve buitensporigheid die onze rijke samenleving kenmerkt. Een talent was een gewicht, een geldwaarde, en wij beschouwen talent nu als een natuurlijke begaafdheid en aanleg. Bade gelooft dat de huidige tijdgeest talent verhult of juist buitensporig snel bevestigt en over het paard tilt.

Zijn werk kenmerkt zich ook door de diverse betekenissen van talenten, en volheid en snelheid worden vaker gesignaleerd in zijn werk. Daarmee raakt hij de tijdgeest van shoppen, vloggen, meer en nog eens meer consumeren, maar evenzo direct of indirect is er aan de basis de menselijkheid in al zijn mooie en vreselijke gedaanten en talenten. ‘Zeventig maal zeven’ verwijst eigenlijk naar de bijbelse uitspraak over vergeven en geduld hebben, waaraan volgens de inhoud ook geen limiet zou moeten zitten.

De communicatie over die inhoud van zijn werk, en het maken en creëren, zoekt hij ook in deze expositie weer op: Bade zal samen met medewerkers en cliënten van hulpcentrum ‘De Stem in de Stad’ (www.stemindestad.nl) werken en schilderen aan een groot groepsportret tijdens de Haarlemse Lente, die plaatsvindt van 24 tot en met 26 maart 2017. Na afloop schenkt hij dit beeld aan de locatie van Stem in de Stad die op een afstand van 150 meter van de Vishal gesitueerd is.