V.I.P.

Tot en met 17 april 2017

Marinus Fuit

DEBUSSY

Marinus Fuit: ‘Ik maak schilderijen in gemengde technieken op papier en daarnaast grafiek.

Bij mijn debuut in de jaren zestig bij Galerie 845 in Amsterdam werd het werk wel omschreven als een uiting van het absurde in de nieuwe figuratie. Het onderwerp betrof aanvankelijk de existentiële eenzaamheid van mensen in de vervreemdende, voornamelijk stedelijke omgevingen. Inmiddels zijn deze mensen, op een enkele uitzondering na, verdwenen.

Zo ’n uitzondering is het portret van Debussy in “Claude Debussy aan zee”. Zowel ten opzichte van mijn vroegere werk, waarin mensen zonder individualiteit figureerden als in het meer recente werk waarbij het accent geleidelijk is verlegd naar de objecten op zichzelf. Het werk van Debussy en Ravel wordt, overigens discutabel, getypeerd met een term uit de schilderkunst: het impressionisme. Daarmee wordt verwezen naar de natuur en vooral naar de indruk van het moment (de wolken, de zee, het feest). Bij beide componisten stijgt naar mijn mening de muziek daar bovenuit en wordt daardoor, mede door een zekere abstrahering, tijdloos.

Mijn eigen werk: expliciete vormen, gedeeltelijk geabstraheerd, scherp begrensd, laten in mijn werk juist daardoor ruimte voor datgene waar het mij uiteindelijk om gaat: het voelbaar maken van het metafysische van het bestaan’.


VIP
 is een Vishal op locatie project. Met deze samenwerking slaan Philharmonie Haarlem en kunstenaarsvereniging de Vishal de handen ineen. De Vishal presenteert bij ieder Club Philconcert om 20.30 uur in het lichte en ruime trappenhuis bij de Kleine Zaal van de Philharmonie een nieuw kunstwerk van een van haar leden. De VIP exposities worden onder curatorschap van Michèle Baudet samengesteld.