(some like it) HOT!

28 september t/m 27 oktober 2002

De meest prikkelende fototentoonstelling van het jaar 2002.
Werken van Jan Willem Post en Piet van Leeuwen
productie: Jan Willem Post

kaart

Een tentoonstelling die door de kijker zal moeten worden ervaren als een drie-eenheid.
Van Leeuwen, Post en Van Leeuwen/Post.
Twee kunstenaars tonen ieder vrij werk. Wonderlijke en vaak oogstrelende foto’s.
Van Leeuwen veelal kleurig. Bloemen, planten en vruchten, sensuele verschijningen, bestreken door mysterieus licht. Exotische groeisels zijn erbij, verlok-kend aaibaar, maar verraderlijk giftig en hun herkomst is moeilijk te definiëren.
Post toont zich minder uitbundig in kleur. In mono-chrome tinten wordt in losse delen een lang verhaal verteld. Een epos over lichamelijkheid, over naakt, over binnendringen. De foto’s zijn, soms bewerkt. Bekrast, beplakt of beschilderd. Omdat Post verlangt naar vorm, naar richting en naar lijn en dan hebben de middelen zich naar zijn hand te voegen.
Het derde deel van de drie-eenheid wordt gevormd door een merkwaardig gezamenlijk project. Wat begon als een baldadig, pesterig experiment ontwikkelde zich tot obsederend werk. Ieder gaf de ander een reeds belicht filmrolletje mee. Aldus kruisbestuivend ontstonden prenten van een surrealistische geladenheid. De een wist van de ander niet wat hij had gedaan, noch naar onderwerp noch naar opvatting. Door toeval worden verhalen met elkaar verbonden die niets met elkaar te maken lijken te hebben, worden onderwerpen door elkaar heen gevlochten die elkaar strelen of elkaar vermorzelen. Toeval? De heren van Leeuwen en Post manifesteerden zich in hun project als een eeneiige tweeling. Wij hadden deze tijdelijke versmelting niet graag willen missen!

Jan Jacobs Mulder