Simone de Groot: Voorbij de berg voorbij

21 juli t/m 26 september 2007

De Vishal als grenzeloos landschap.

de berg

Op verzoek van De Vishal creëert de kunstenaar Simone de Groot in deze ruimte aan de Grote Markt te Haarlem een environment, een ruimtevullende installatie. Nadat de bezoeker zijn schoenen – net als in een moskee – verplicht heeft uitgedaan, dwaalt men op kousenvoeten over een aangelegd pad in een landschap dat wordt bepaald door een glooiend wit gebergte met hoge uitlopers. Getekende vergezichten over een lengte van ruim twintig meter aan elke kant veranderen deze formele tentoonstellingsruimte met zijn zuilenrijen in een berglandschap. Zij geven het landschap een ongekend perspectief.  

Aan het einde van het pad wordt de wandelaar een ondersteboven hangende kanten kerk gewaar. De tere en ijle constellatie refereert met haar fijne kantwerk aan de fijnzinnige ornamentiek die je terugvindt in gotische kerken. Het is een motief dat De Groot al vaker toepaste, maar meestal tweedimensionaal en niet eerder op dit monumentale formaat. De kanten kerk verwijst in het negatief naar de Grote Kerk of Sint-Bavo. Door de bovenlichten van De Vishal wordt de torenspits en het noordelijk deel van het transept in al zijn luister zichtbaar.

Op de achterwand van De Vishal plaatst De Groot verschillende objecten die het ensemble completeren. 

Tijdens bovengenoemde periode gaat een aantal beelden van Simone de Groot in denoordelijke kooromgang van de Grote of Sint-Bavokerk een bijzondere dialoog aan met de installatie in De Vishal.