Raakvlak

9 juni t/m 2 juli

Frans Vendel en Herman Geerdink

Herman Geerdink en Frans Vendel hebben allebei iets met grafiek. Bij Geerdink blijkt dit uit zijn werkwijze, bij Vendel uit zijn beeldtaal.

Terwijl het werk van Geerdink meer gedacht is vanuit het grafische naar het schilderachtige, geldt voor Vendel precies het omgekeerde.
Daarnaast maken zij gebruik van beeldmateriaal, afkomstig uit de massacultuur, en is er binnen het werk een spanningsveld tussen realiteit en abstractie.

Deze tentoonstelling geeft naast de persoonlijke werken ook uitdrukking aan dat RAAKVLAK waar beide kunstenaars elkaar ontmoeten!