Kleine Zaal: Wout Berger

11 oktober– 8 november 2010

Nature’s Gift

Deel 10: Wout Berger

wout_berger
Road Side Flowers, 2005, Foto C-print dibond

Van 11 oktober tot 8 november is in de Kleine Zaal (de Etalage) van De Vishal de foto ‘ Roadside Flowers’ van Wout Berger (1941) te zien. De kleine solo-expositie maakt deel uit van de twaalfdelige serie ‘Nature’s Gift’ waarin kunstenaars een interpretatie geven van hun persoonlijke verhouding tot de natuur.
Met zijn reeks ‘Giflandschap’ verwierf de Nederlander Wout Berger bekendheid met foto’s van vervuilde landschappen in Nederland. Hij probeerde dat onderwerp zo neutraal mogelijk vast te leggen met de technische camera. De koele registraties laten in de meeste gevallen in het geheel geen vervuiling zien, maar roepen eerder de vraag op waar die zich bevindt. In tegenstelling tot de haast clichématige beelden van vervuiling die dagelijks tot ons komen, koos Berger voor een afstandelijke, soms ronduit esthetische wijze van fotograferen. Juist daarom geven deze foto’s hun betekenis niet altijd direct prijs, maar verontrusten ze bij nadere beschouwing des te meer. 
Het Europese landschap wordt steeds meer een natuur- cultuur landschap waar natuur door menselijk ingrijpen plaats maakt voor cultuur. In zijn foto’s spreekt Berger geen waardeoordeel uit, hij ervaart cultuur als een niche binnen de natuur. Juist de overgang tussen cultuur en natuur is interessant, vooral die plekken waar de natuur terrein herovert op het cultuurlandschap. Dat is vaak goed waar te nemen bij kleinschalige processen. Zo kunnen stukjes natuur ontstaan waar gecultiveerd landschap braak ligt in afwachting van een bouwproject. 
Hij laat de toeschouwer in zijn foto’s zien wat opvalt als je goed kijkt naar wat er binnen handbereik ligt en geeft dat weer in een nauwkeurige fotografische registratie. Door scherper af te beelden dan het oog ter plekke kan waarnemen onttrekt deze fotografie zich aan de vertrouwde perceptie. Door het weglaten van ijkpunten en schaalreferenties zoals de horizon, huizen, mensen of auto’s sluipt er een abstract element in de afbeelding.