Kleine Zaal: Saskia Burggraaf

7 mei t/m 2 juni 2013

expositieserie ‘Verse Vis’

Deel 4: De mythe van het kunstenaarschap Video installatie, 2013

www.saskiaburggraaf.nl

In haar video installaties en tekeningen onderzoekt Saskia Burggraaf de
invloed van sociale regels uit de massacultuur op zowel de individu als
haarzelf als kunstenaar. In haar werk en ook eigen leven wijkt ze af van
bepaalde opgelegde regels wat haar bewustwording geeft over wie zij is en
haar rol als kunstenaar.  Door met de aspecten van afwijken van gewoontes
te spelen, stelt ze zichzelf en het publiek vragen over het kunstenaarschap
en blijven onze vastgeroeste gewoontes voor haar vragen oproepen om werk over
te maken. ‘De mythe van het kunstenaarschap’ (2013) is een werk naar
aanleiding van het gelijknamige boek van Camiel van Winkel en stelt vragen
bij de kunstenaar als cultureel ondernemer, waarbij de kunstenaar zichzelf
als product moet aanprijzen. Hierbij verliest de kunstenaar de volledige
autonomie.