Kleine Zaal: Michèle Baudet

7 september – 15 oktober 2012

12delige expositieserie ‘Het Schaduwrijk’

Deel 9

Van 17 september tot 15 oktober exposeert Michèle Baudet met een installatie van draadportretten in de Kleine Zaal van De Vishal in Haarlem. Zij is de negende exposant van de twaalfdelige tentoonstellingsserie ‘Het Schaduwrijk’ in de Vishaletalage. Voor deze kleine solo-exposities zijn nationale, hedendaagse kunstenaars geselecteerd die zich in hun werk veelvuldig bezighouden met het spel van licht en donker en daarmee schaduw. De kleine solo-exposities die elke vier weken wisselen tonen licht- en schaduwwerken op gebied van fotografie, tekeningen, schilderijen, vormgeving en installaties.
De literatuurhistoricus en schrijver Nop Maas omschreef het werk van de Haarlemse kunstenaar Michèle Baudet als volgt: “De draadportretten, foto’s en installaties van Michèle Baudet zijn misschien nog het best te karakteriseren als psychografieën: portretten van stemmingen, inzichten, gevoelens. Een rudimentaire kop van stukjes draad en lood wordt een oude kennis, een verloren geliefde of een verhoopte verwante geest. Een foto van een reeks zorgvuldig bewaarde lege glazen potjes kan een heel leven van zuinigheid en vergeefsheid oproepen. De werken van Michèle Baudet zijn tekens van medeleven, waarin de gevoelige beschouwer zijn eigen eenzaamheid kan terugvinden en een ploeterende medeziel kan herkennen.”In de Kleine Zaal toont Baudet de installatie ‘Schaduwgesprek’: twee draadportretten van ijzerdraad, staaldraad en lood. Baudet omschrijft het werk als “Balanceren tussen gezichtspunten in een ogenschijnlijk luchtig en rimpelloos gesprek”.
Draad en lijn geven schetsmatig de vorm en inhoud van een gezicht aan. Mede door de lichtval ontstaan beweeglijke portretcontouren, spiegelingen, silhouetten, schaduwen en echo’s. Wat langer kijkend openbaren zich achter de sterk geabstraheerde vormen van een hoofd een persoonlijkheid en karakter en wordt de aandacht verlegd van de
omtrek van het gezicht naar de innerlijke processen en emoties van de geportretteerde.

 

Schaduwgesprek 2012
Draadportretten in ijzerdraad, staatdraad en lood
+/- 120 cm