Kleine zaal: Mark van Overeem

12 november – 10 december 2012

12delige expositieserie ‘Het Schaduwrijk’

Deel 11

Mark van Overeem exposeert van 12 november tot 10 december met zijn werk ‘Twin time’ in de Kleine Zaal van De Vishal in Haarlem. Hij is de elfde exposant van de tentoonstellingsserie ‘Het Schaduwrijk’ in de Vishaletalage. Voor deze kleine solo-exposities zijn nationale, hedendaagse kunstenaars geselecteerd die zich in hun werk veelvuldig bezighouden met het spel van licht en donker en daarmee schaduw. De kleine solo-exposities die elke vier weken wisselen tonen licht- en schaduwwerken op gebied van fotografie, tekeningen, schilderijen, vormgeving en installaties.

Voor Mark van Overeem vormen fysieke, mentale of digitale begrenzingen de kaders voor ons denken. Die begrenzingen worden volgens hem grotendeels bepaald door overheden en multinationals, die ons daarbinnen gemakkelijk kunnen observeren en manipuleren. Hoe ervaren wij zulke binnenruimtes en hoe worden we daar beïnvloed door wat en hoe we waarnemen? Van Overeem ontleedt en herdefinieert binnenruimtes via visuele ingrepen met gebruikmaking van schilderkunst, fotografie, en film. Het resultaat desoriënteert de toeschouwer die zich daardoor bewust wordt van de misleidende automatismen in de manier waarop we onze omgeving waarnemen en interpreteren.

Voor de Kleine Zaal van de Vishal transformeerde hij een strafcel in de voormalige gevangenis aan de Noordsingel in Rotterdam tot een poppenhuis. Veel penitentiaire inrichtingen in Nederland zijn of worden gesloten. Opvallend vindt van Overeem, want het beeld bestaat dat we juist meer mensen dan voorheen een vrijheidsbeperkende celstraf opleggen en dat de politiek uit naam van het Nederlandse volk oproept tot een repressiever beleid. Wordt er anders dan voorheen gestraft, of loopt het justitiële apparaat achter?
Mark van Overeem heeft in zijn recente werk de veranderende betekenis van achtergelaten ruimtes als motief. Hiermee wil hij de bedachte en door onszelf opgelegde begrenzingen laten zien. Deze strafcel is voor Van Overeem interessant, omdat het een ruimte is die letterlijk en figuurlijk sterk begrensd is en hierdoor een grote invloed heeft op de mens die hierin moet ‘zijn’.
 Context (ruimte) en object (mens) hebben onlosmakelijk met elkaar te maken, echter in een gevangenis heeft de opgesloten mens niet of nauwelijks invloed op zijn ruimte. Wat er dan van een mens verworden mag is een morele retorische vraag. Dit schaduwrijk laat van Overeem zien in het helverlichte Twin time.

 

Mark van Overeem, Twin time, 2012, Fotoprint, muurverf, tl-lamp, olieverf