Kleine Zaal: Elena Beelaerts

6 oktober – 9 november 2009

Don´t fence me in

deel 10

In de Kleine Zaal (de etalage aan de Grote Markt) van De Vishal is van 6 oktober tot 9 november het werk ‘Monotesticular Lover’ (2008) van Elena Beelaerts te bezichtigen. Het gaat om een levensgrote, losgesneden tekening van een man in al zijn naakte kwetsbaarheid, door een waas van bizarre en spottende oversprongen. Beelaerts (1971) maakt tekeningen op papier die regelmatig, van het vel af, uitgroeien tot ruimtelijke installaties. Tekeningen vormen voor de kunstenaar altijd het beginpunt. Zij begint te tekenen naar waarneming en langzamerhand ontaardt het tekenproces en treedt het verval in. Zij snijdt in het papier, ontleedt, plakt vervormt, voegt een kledingstuk toe, een kastanje, een plastic vork of een dooie kikker. Het beeld vergroeit, woekert en begint zijn eigen leven te leiden. Het resultaat is nu eens een tekening, een collage, een hangend beeld, dan weer een installatie. Beelaerts creëert een wereld vol biomorfe associaties, vervreemding, verbazing en lust. Haar werk gaat vaak over ziekte, sterfelijkheid, en de angst daarvoor, maar probeert tegelijkertijd het vuur van die angst te blussen met absurde associaties en geestige transformaties. Elena Beelaerts is de tiende exposant van de 13-delige serie tentoonstellingen in de Kleine Zaal van De Vishal met als overkoepelend thema ´Don´t Fence me in´. De exposities die elke vier weken wisselen gaan over het ervaren van ruimte, grenzen en grenzeloosheid. De deelnemende kunstenaars worden uitgedaagd de beperkte ruimte van de etalage aan de Grote Markt naar hun hand te zetten en een geheel eigen ruimtelijke werkelijkheid, of nog stoutmoediger, een eigen universum te creëren.