Kleine Zaal: Efrat Zehavi

7 september- 5 oktober 2009

Don´t fence me in

deel 9: Beeldinstallatie ‘De absurditeit van het ongeremde, de voorpagina van 22 juni 2009’

zehavi

Speciaal voor de 9de editie van de serie ‘Don’t Fence Me in’ in de Kleine Zaal, de etalage van De Vishal aan de Grote Markt, creëerde de kunstenaar Efrat Zehavi (Israel,1974) de beeldinstallatie ‘De absurditeit van het ongeremde, de voorpagina van 22 juni 2009’. Zij werd hierbij geïnspireerd door een aantal van tekeningen en schilderijen van de Spaanse schilder Francisco Goya onder de verzamelnaam ‘de absurditeit van het ongeremde’ én een indringende voorpaginafoto die 22 juni 2009 de wereld over ging. Op de foto, door omstanders gemaakt met een telefooncamara, is de stervende Iraanse Neda te zien, die demonstreerde voor de Iraanse oppositieleider Mousavi. Zij werd hiermee de persoonlijke verbeelding van het regeringsgeweld.

Het werk is ontstaan vanuit het gevoel van schrik en afstoting van het harde en alles om zich heen verdringend beeld. Tegelijkertijd dringt zich de esthetische kwaliteit van een dergelijke foto aan de toeschouwer op. Deze dubbelheid waarbij enerzijds de dramatische en afschrikwekkende impact samengaat met de zuivere schoonheid van een beeld, is volgens Zehavi absurd maar wel verklaarbaar vanuit het ongeremde in de mens. Het is Goya, maar ook later Picasso met de Guernica, die de schoonheid van het excessieve geweld lieten zien en juist door gebruik van esthetische middelen de betekenis van het werkelijke geweld versterkten. Het schokkende beeld van de stervende Neda is zo indringend dat identificatie met het beeld voor de Israëlische kunstenaar onontkoombaar is. Dit engagement leidde tot de installatie voor De Vishal die naast een monument ook een weergave van persoonlijke betrokkenheid bij het sterven van een vreemde inhoudt.

Zehavi’s werk begeeft zich vaak tussen de grens van haar persoonlijke ervaringen en de gebeurtenissen uit de politiek en het nieuws. In haar presentatie dit jaar op Art Amsterdam, bouwde ze een installatie die het immigratievraagstuk en de manier waarop de politiek hiermee omgaat, tot thema had.

Efrat Zehavi is de negende exposant van de 13-delige serie tentoonstellingen in de Kleine Zaal van De Vishal met als overkoepelend thema ´Don´t Fence me in´. De exposities die elke vier weken wisselen gaan over het ervaren van ruimte, grenzen en grenzeloosheid. De deelnemende kunstenaars worden uitgedaagd de beperkte ruimte van de etalage aan de Grote Markt naar hun hand te zetten en een geheel eigen ruimtelijke werkelijkheid – of nog stoutmoediger – een eigen universum te creëren