Kleine Zaal: Chrystl Rijkeboer

10 augustus – 7 september 2009

Don´t fence me in

deel 8

Rijkeboer_kl_zaal

Voor de expositieserie ‘Don’t Fence Me in’ in de etalage van De Vishal aan de Grote Markt, heeft de Haarlemse kunstenaar Chrystl Rijkeboer een monochrome installatie gemaakt met een Geert Wilders-pruik op een zuil. Voor de kunstenaar staat de tentoonstellingstitel ‘Don’t Fence Me in’ synoniem voor ‘vrijheid van meningsuiting’. Het is volgens Rijkeboer een beladen term omdat het in dit verband ook vaak gaat over de onvrede, angst en woede die binnen onze samenleving heerst. Geert Wilders is volgens haar een vertolker van deze onderbuikgevoelens en de vrijheid van meningsuiting.

Vanwege zijn uitgesproken standpunten hebben zowel zijn voor- als tegenstanders hem op een voetstuk geplaatst. Geert Wilders gebruikt zijn haardracht als identiteitskenmerk, de kunstenaar gebruikt het kapsel in deze installatie als icoon voor zijn theatrale, dramatische optreden. Rijkeboer onderzoekt in haar werk sociaal-maatschappelijke thema’s die hoofdzakelijk vanuit ‘de emotie’ worden benaderd. Werkmateriaal is menselijk haar, vanwege de sterke, persoonlijke betekenis.

Chrystl Rijkeboer is de achtste exposant van de 13-delige serie tentoonstellingen in de Kleine Zaal van De Vishal met als overkoepelend thema ´Don´t Fence me in´.

De exposities die elke vier weken wisselen, gaan over het ervaren van ruimte, grenzen en grenzeloosheid. De deelnemende kunstenaars worden uitgedaagd de beperkte ruimte van de etalage aan de Grote Markt naar hun hand te zetten en een geheel eigen ruimtelijke werkelijkheid of nog stoutmoediger een eigen universum te creëren.