-25 -april -2014 /04:52:44
Hoe wordt men lid van de Vishal

Lidmaatschapsaanvragen moeten schriftelijk ingediend worden bij het bestuur,
Per adres: Grote Markt 20

2011 RD Haarlem

Het verzoek om lid te worden van vereniging De Vishal dient vergezeld te gaan van:

- De gebruikelijke personalia
- Een curriculum vitae
- Een volledig ingevuld inschrijfformulier, te downloaden via de site van De Vishal:
www.devishal.nl of af te halen bij De Vishal.
- Documentatie in de vorm van een CD-Rom en/of werkmap met afbeeldingen van het werk.
- verwijzing naar webblog of website.

De  ballotagecommissie, bestaande uit leden van De Vishal en een buitenlid, adviseert het bestuur omtrent toelating.

De ballotagecommissie heeft het mandaat gekregen van de algemene ledenvergadering het oeuvre van aspirant-leden artistiek inhoudelijk te wegen op grond van het met het inschrijfformulier meegezonden documentatie.

De ballotagecommissie, die het bestuur adviseert kan bij gerede twijfel of tweespalt binnen haar gelederen besluiten tot een bezoek aan het atelier van de aanvrager om deze twijfel weg te nemen.

De commissie hanteert de criteria die gebruikelijk zijn voor de professionele standaard binnen de verschillende beroepsverenigingen van beeldende kunstenaars.

 Indien het bestuur besluit de aanvrager niet voor te dragen als lid, wordt de verzoeker daarvan schriftelijk in kennis gesteld.

De statuten van de vereniging voorzien in een mogelijkheid beroep aan te tekenen bij het bestuur. Dit beroep kan alleen plaatsvinden op procedurele gronden.

Indien de aanvrager wel wordt voorgedragen om als lid toe te treden, wordt hij/zij daarvan schriftelijk in kennis gesteld.

De aanvragen tot lidmaatschap van kunstenaarsvereniging De Vishal worden vier maal per jaar in behandeling genomen.

In 2013 zijn de beoordelingsmomenten week 12, 25, 38 en 47

Binnen vier weken mag een beslissing worden verwacht.

Lid kunnen worden zij die:

woonachtig zijn in het 023 gebied + Haarlem e.o. (Heemstede, Bloemendaal, Overveen, Velserbroek, Santpoort, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Velsen, Halfweg, Zandvoort en Zwanenburg)
 leden die verhuizen naar het buitenland of een plaats buiten genoemde regio kunnen gewoon lid blijven van De Vishal.

In 2013 bedraagt de contributie € 60,00

De leden van de ballotagecommissie zijn:

Renée Borgonjen
Alet Pilon, voorzitter
Piet van Leeuwen
Geertje van de Kamp

Het bestuur, januari 2013

Download inschrijfformulier (PDF)

Download Aanmeldingsformulier (PDF)

 

 

 

 
Volg ons op:
Sponsoren:

Drukkerij Lenoirschuring
Decib Administraties
Londen & Van Holland Accountants
Pesman Advocaten
AutoDisk BV
Schoonmaakbedrijf Ruud Zander
Melger's Wijn en Dranken
Sloothaak Autoverhuur AutoRent
Bremer’s Houthandel BV
Rotary Club Haarlem Oost

Ruud Zander Schoonmaakbedrijftobacamptobacamp