Het Stilleven van de 21e eeuw

18 januari t/m 16 februari 2003


STIL ALIVE.

Een typisch Nederlandse en zeker rijke Haarlemse traditie is die van het stilleven, een genre dat vooral bloeide in onze welvarende 17de eeuw. Claes Heda’s werken behoren nog steeds tot de hoogtepunten uit de Frans Hals collectie en in de twintigste eeuw hebben kunstenaars als Otto B.de Kat, Kees Verwey, Frans Klerx, Henze Boekhout en Piet van Leeuwen zich in het thema verdiept. In het stilleven van weleer lag bijna altijd de dood op de loer en werden de toeschouwers met normen en waarden om de oren gesla-gen: Gebruik je leven nuttig en hecht niet teveel waarde aan aardse geneugten. De technische perfectie van stillevens, die veelal echter dan echt leken, riep veel bewondering op.

Is er nog plaats voor het stilleven in de hedendaagse kunst? Meer dan ooit zou je zeggen, nu de definitie ervan is opgerekt. Het stilleven van de 21ste eeuw kan ook een foto zijn of een ‘still’ uit een videofilm. Stillevens die toeschouwers niet onbewogen laten. Hoe ver kun en wil je daartoe gaan? Een ding is in ieder geval niet veranderd: stillevens raken nog altijd aan de tover van de schilderkunst zelf, aan haar magie een parallelle wereld te scheppen die we, al is het maar voor even of af en toe, kunnen verwarren met de werkelijkheid. Iets waar we in kunnen geloven.
Renee Borgonjen, kunsthistoricus

Met veel genoegen kondigt
 het Kennemer Gasthuis de samenwerking
aan met kunstenaarsvereniging De Vishal.

Het Kennemer Gasthuis is een groot ziekenhuis met twee locaties in Haarlem (Deo en EG) en een vestiging in IJmuiden (Zeeweg). Samen hebben die drie gebouwen honderden kilometers gangen en muuroppervlakte. Dagelijks ontvangt het Kennemer Gasthuis vele pati‘nten en bezoekers. Daarbij werken ruim 2500 mensen in het ziekenhuis.

De kans is groot dat mensen zich snel verloren voelen in een ziekenhuisgebouw, zeker als daar geen of weinig aandacht aan de omgeving zou worden besteed. Kunst is een middel bij uitstek om een ziekenhuis minder zakelijk en afstandelijk te laten overkomen; kunst en cultuur zijn immers verschijnselen waarbij over het algemeen iedereen zich thuis voelt. Met kunst aan de muur of in bijvoorbeeld een vitrine kan een meer huiselijke sfeer gecre‘erd worden met als doel de patient en de bezoeker op zijn gemak te stellen, zich sneller “thuis” te doen voelen.

De eerste samenwerkingsactiviteit vindt plaats bij de jaarlijkse ledententoonstelling van De Vishal; een deel van die tentoonstelling zal in het Kennemer Gasthuis, locatie EG (Zuid) te zien zijn. Het Kennemer Gasthuis stelt een prijs van EUR 1.500,- ter beschikking, die ter stimulering zal worden uitgereikt aan een van de deelnemende kunstenaars. De winnaar wordt aangewezen door een jury bestaande uit personeelsleden van het ziekenhuis en externe deskundigen.

De tentoonstelling wordt op vrijdag 17 januari om 16.00 uur geopend door de directie van het Kennemer Gasthuis in de polikliniek van locatie EG. Bij deze gelegenheid wordt tevens de winnaar bekendgemaakt en de prijs overhandigd.

Kennemer Gasthuis, locatie EG, Boerhaavelaan 22.

Tentoonstelling: vrijdag 17 januari t/m 2 maart 2003.

Open: maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.
http://www.kg.nl

De jury van de Kennemer Gasthuis kunstprijs bestaat uit:

Karel Schampers – Directeur Frans Hals Museum
Marjan Scharloo – Directeur Teylers Museum
Aart van der Kuijl – Redacteur beeldende kunst Haarlems Dagblad
Rob de Vries – Galerie Rob de Vries
Alexander de Bruin – Kunsthistoricus-coordinator moderne kunst KG
Marion Agema – Hoofd pr Kennemer Gasthuis
Ella Looise – Beeldend kunstenaar/ok-verpleegkundige KG