EYE WONDER – Frans Vendel

12 november t/m 18 december 2005

 frans vendel - eye wonder
Frans Vendel:’In mijn dagelijkse omgeving wordt ik regelmatig geconfronteerd met het feit dat men wel kijkt maar niets ziet. Kijken is het beeld dat op het netvlies valt, zien is dit beeld met de geest doorgronden. Waarschijnlijk komt dit door de enorme hoeveelheid beeld materiaal die de moderne mens als hapklare brokken krijgt voorgeschoteld.’

Om aan de oppervlakkigheid van de alledaagse beeldcultuur te ontsnappen wil de kunstenaar de beschouwer een bepaalde manier van kijken aanbieden, om zo te laten zien dat een werkelijkheid op verschillende niveau’s bekeken kan worden.

Vendel gebruikt hiervoor alledaagse beelden, algemeenheden, massaprodukten, archetypen, cliches of hoe je de moderne beeldcultuur wilt aanduiden.

Zijn fascinatie betreft niet allen het onderwerp, maar zeker ook het medium waarin het ons bereikt. Het raster in tijdschriften en kranten bijvoorbeeld, zorgt voor vervorming en abstrahering. Zo biedt het raster hem de mogelijkheid het beeld los te koppelen van zijn betekenis, er betekenis aan toe te voegen of betekenis te interpreteren.

De gelaagdheid in het beeld ontstaat door de functie te scheiden van de wijze waarop het tot ons komt, maar ook door het beeld te veranderen of beelden samen te voegen.

Zo roept Vendel door het manipuleren van het beeld associaties, gevoelens en fantasieen op.