Docus van der Made invites Naïmé Perrette

Docus van der Made (1987) is Education Assistant bij Witte de With Center for Contemporary Art sinds 2015, waar zijn werkzaamheden zich onder meer richten op de programma’s voor Hoger Onderwijs en Talentontwikkeling. Hij is bovendien coördinator van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek, een tweejaarlijkse prijs voor een nieuwe generatie kunstcritici en essayisten uit het Nederlands-Vlaams taalgebied.

De afgelopen jaren werkte hij als freelance curator, met tentoonstellingen bij onder meer Locatie Z, Den Haag en de Jan van Eyck Academy in Maastricht. Ook was hij algemeen coördinator van de derde editie van Haarlemse Lente (2014), festival voor hedendaagse kunst, junior projectleider bij het Stedelijk Museum en (eind)redacteur voor Kunstlicht, wetenschappelijk tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur. Hij behaalde zijn MA Kunstgeschiedenis Moderne en Hedendaagse Kunst (cum laude) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en een BA Kunsten, Cultuur en Media aan de RUG, Groningen.

Naïmé Perrette (1989) onderzoekt de wijze waarop identiteit wordt opgebouwd, of dit nu plaatsvindt in de totstandkoming hiervan in sociale relaties of in de wijze waarop natiestaten hun ruimtelijke beleid ensceneren. Haar werk bestaat onder andere uit op tijd gebaseerde media, prints en installaties, elke in aansluiting op de ander. Ze stapelt afbeeldingen evengoed als ze narratieven stapelt, en maakt tegenstellingen van specifieke situaties die op grotere schaal verbindingen aangaan.

In recente videowerken als Autarcie Tiger’s II en I Wanna be blind onderzoekt ze de invloed van werk op de vorming van identiteit bij jongvolwassenen. Zij volgt mensen wiens leven wordt gevormd door fysiek of emotioneel veeleisende werkzaamheden, om te begrijpen hoe dit onder meer kan leiden tot het vinden van een gevoel van empowerment. Ze doet immersief en participatief onderzoek in interactie met geïsoleerde groepen en subculturen die ver van haar eigen leefwereld liggen, maar met wie ze op andere wijze een breder cultureel kader deelt.

Naïmé Perrette was resident aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in 2014-2015, en in 2016 kreeg ze de werkbijdrage Jong Talent toegekend van het Mondriaan Fonds. Ze behaalde haar master in Cinema Animation aan de ENSAD, Parijs (2012). Recente van haar tentoonstellingen zijn Exploded Views bij A Juan Project, Amsterdam (solo), The National or the Skip bij Averard Hotel, Londen, [Re]framing Utopias bij EYE Film Museum, Amsterdam, The After Images of Raoul Island bij Witteveen, Amsterdam (solo) en Les Rencontres Internationales bij HKW, Berlijn en La Gaîté Lyrique, Parijs.