De geometrie en het licht in de Vishal

4 t/m 26 mei 2002

manifestatie van beeldende kunst en muziek.

Abstract geometrische kunst en muziek op basis van cycli, getallenreeksen en wetmatigheden van de natuur.

Marijke Don, installatie en werken op papier
Lies van der Sluis, beelden
Erik van Spronsen, beelden
Corrie Wortel, tekeningen

Beeldende kunst:
Plaats van handeling: Haarlem: 5230′ noorderbreedte, de Vishal, net als de kerk, in oost-west oriëntatie. 
De ritmische, steeds verschuivende, geometrische vormen van zon en schaduw, zullen worden gebruikt voor de installatie die Marijke Don speciaal voor de Vishal ontwikkelt.
Lies van der Sluis gaat uit van een geometrisch figuur in het platte vlak. Door deze op verschillende manieren in te snijden, te buigen en soms uit te rekken komt zij tot een grote rijkdom aan ruimtelijke vormen.
De kubus is voor Erik van Spronsen dikwijls het uitgangspunt voor een werk. Door zijn werk met exacte precisie uit te voeren wordt de schoonheid van de pure wiskunde zichtbaar gemaakt.
Corrie Wortel baseert haar pentekeningen op door haar bepaalde reeksen van getallen, die ze als meetpunten uitzet en vervolgens verbindt. Door uiot te gaan van een zelfde reeks en de verbindingssystematiek te variëren ontstaan eindeloos veel variaties van verfijnde en gevoelige geometrische structuren.

Concerten:
zondag 5 mei 16.00 tot 17.00 uur, tijdens de opening van de tentoonstelling een concert door het Doppler effect ensemble.
dinsdag 21 mei 20.15 uur in de Grote of St. Bavokerk een concert door Jos van der Kooy en Piet Kee, organisten.
Hieraan voorafgaand om 19.00 uur in de Vishal een inleiding door Piet Kee.
zaterdag 25 mei van 16.00 tot 17.00 uur in de Vishal een lezing door S.J. Doorman over de relatie tussen beeldende kunst en muziek.